Rapport: Sverige har en klassmedveten befolkning utan representation

Report this content

Svenska folket tänker utifrån klass men politiken utgår inte från klass. Arbetare är vänster, borgarklassen är höger och medelklassen befinner sig i mitten i frågor om omfördelning och välfärdspolitik. Avsaknaden av en tydlig konfliktlinje mellan vänster och höger gör dock att detta inte speglas i röstningsbeteende. Det slår en ny rapport skriven av statsvetaren Hampus Andersson för tankesmedjan Katalys fast.

Sverige har en mycket klassmedveten befolkning - arbetare vill ha vänsterpolitik och borgarklassen högerpolitik. När den konflikten inte blir tydlig blir den också mindre politiskt relevant. Det förlorar framförallt progressiva vänsterkrafter på, vars väljarbas är ekonomiskt vänster men samtidigt mer auktoritär i frågor om kultur, migration och integration, säger Hampus Andersson.

Rapporten visar att arbetarklassen vill ha ekonomisk jämlikhet men inte stor invandring. Det finns ett brett stöd för en progressiv politik. Problemet, enligt Hampus Andersson, är att om den politiska debatten inte handlar om vänster och höger så röstar allt fler för Sverigedemokraterna.

– Arbetarklassen är fortsatt stor och har, precis som i föregående generationer, potential att vara antingen en auktoritär eller en solidarisk kraft - ytterst handlar det om vilken konflikt de politiska partierna lyfter fram, säger Hampus Andersson.

Hampus Andersson efterlyser en socialdemokrati som tydligare tar ställning i fördelningspolitiska frågor:

– Landet måste såklart styras, men långsiktigt har Socialdemokratin allt att vinna på en tydligare konflikt för ekonomisk jämlikhet och verklig samhällsförändring.

”I väntan på klasspolitik” ingår i Katalys utredningsserie ”Klass i Sverige”. Niels Stöber, redaktionssekreterare för klassprojektet, framhäver betydelsen av rapporten för att förstå dagens politiska läge.

Hampus rapport sätter fingret på socialdemokraternas problem i dagens politiska läge. Om man inte förtydligar vänster-höger-konflikten, vinner andra partier på den politiska debatten. Arbetarrörelsen förlorar en stor potential hos arbetarklassen och en majoritet i befolkningen som vill se ett mer jämlikt samhälle, säger Niels Stöber.

Rapporten släpps den 19 mars med ett seminarium på ABF Stockholm, kl 18 och kan laddas ner på Katalys hemsida: www.katalys.org.

För intervjuer och frågor kring rapporten, kontakta gärna:
Hampus Andersson, 073 – 053 31 34 eller hamp.and@gmail.com

För frågor kring klassutredningen ”Klass i Sverige”, kontakta:
Niels Stöber, niels.stober@katalys.org eller 070 – 539 94 63

Prenumerera