Regeringen ansvarar för välfärdskrisen

Report this content

Varje dag kommer nya varsel och rapporter om den pågående välfärdskrisen. Nu släpper Katalys en rapport som visar att Sverige står mitt i en brutal välfärdskris som riskerar att förvärras de kommande åren. Katalys visar att krisen kan undvikas om regeringen är beredd att ompröva den ekonomiska politiken.

– Vi visar nu att det finns goda möjligheter att rädda den generella välfärden i Sverige, Enna Gerin utredaren och biträdande chef vid Katalys.

Välfärdskrisen hotar nu den generella välfärdsmodellen. Det som behövs är rejäla tillskott av generella statsbidrag till kommuner och regioner.

De tre vägarna för att rädda välfärden är:

1. Höjd skattekvot. Den svenska skattekvoten som andel av bnp har minskat dramatiskt de senaste tjugo åren. Om vi i dag hade haft samma skattekvot som 1999 hade det bara under 2019 genererat runt 240 miljarder kronor mer i skatteintäkter. Katalys slutsats är att det i dag finns gott om utrymme att höja skattekvoten om man vill säkra välfärdens finansiering.

2. Överge överskottsmålet. Dagens finanspolitiska ramverk är förlegat. Sverige har i dag en rekordlåg statsskuld. Om ramverkets överskottsmål slopas och ett balansmål införs skulle omkring 17 miljarder kronor frigöras för välfärden varje år.

3. Stabilisera statsskulden. Ett balansmål räcker dock inte för att stabilisera statsskulden vid skuldankarets rekommenderade 35 procent av bnp. I dagens läge behöver Sverige gå med underskott för att statsskulden ska stabiliseras och sluta sjunka som andel av bnp. Ett underskott på strax under 1 procent, skulle innebär att det finns ett utrymme att tillföra nästan 45 miljarder kronor om året till statsbudgeten, utöver de 17 miljarder som balansmålet skulle ge, utan att statsskulden växer.

– För den som värnar den svenska välfärdsmodellen är det största problemet i dag inte bristen på pengar, säger Enna Gerin. Bara genom att införa ett balansmål kan finansieringsgapet på 90 miljarder kronor fram till 2026 enkelt hanteras. Det är dags att agera nu!

– Alternativet till de lösningar vi skisserar är att ge upp möjligheten till en sammanhållen välfärd där arbetarklass och medelklass ingår i samma solidariska system. Det skulle innebära ett förödande systemskifte, säger Daniel Suhonen chef vid Katalys.

– Välfärdens svältkur inte är nödvändig. Den är ett politiskt val. För en socialdemokratisk regering borde det vara självklart att prioritera välfärden, säger Daniel Suhonen.

Rapporten ”Tre sätt att finansiera väl­färden” ges ut i dag och finns att läsa på www.katalys.org

Kontakt: Enna Gerin 073-092 51 80, Daniel Suhonen 0735-19 0106.

Taggar:

Prenumerera