Sabuni-affären ger krav på skärpt lagstiftning mot lobbyism

Report this content

Idag kräver journalistforskarna Ester Pollack och Sigurd Allern tillsammans med Katalys chef Daniel Suhonen att lagstiftningen kring politisk lobbying skärps.

Debatten om ekonomiska intressens politiska påverkan har återigen aktualiserats i samband med SvD:s avslöjande att PR-konsulter, bl.a. med lobbyuppdrag från Scania, varit inblandade i Liberalernas val av ny partiledare och gett stöd till den nya partiledningens policy-prioriteringar.

– Sabuni-affären kompletterar bilden av en politisk terräng där det är möjligt att köpa politiskt inflytande, säger Sigurd Allern, professor emeritus i journalistisk vid Oslo universitet. Denna typ av påverkan kan – som i Liberalernas fall – handla om att subventionera och erbjuda förslag som faller mottagaren i smaken. I andra situationer – som i striden om vinst i välfärden – har lobbyisterna satsat på att ”vinna vänner” för att ändra partiers linje.  

För att komma till rätta med en lång rad skandaler har Löfven-regeringen inlett en reglering av övergångarna mellan politik och näringsliv för statsråd och statssekreterare. Sedan den 1 juli 2018 finns regler om karens samt ämnesrestriktion upp till ett år. Problemet är att lagen inte omfattar exempelvis politiska rådgivare eller myndighetschefer. Lagen är dessutom tandlös då inga sanktioner är knutna till brott mot den nyinstiftade lagen.

PR-branschens explosiva expansion har skapat jordmån för framväxten av en ny typ av professionell politisk elit med mycket svaga band till vanliga väljare och medborgare.

– När politikutveckling förvandlas till en vara på en marknad, är risken stor att tilliten till politikerna, partierna och demokratin undergrävs, säger Ester Pollack, professor i journalistik vid Stockholms universitet.

Förslaget i korthet är:

  • Att karantäns- och ämnesrestriktionerna omfattar långt fler än statsråd och statssekreterare. Perioden med karantän och ämnesrestriktion utökas till två år.
  • Ett offentligt tillgängligt lobbyregister som ger tvingande transparens åt kontakter mellan politiker, högre tjänstemän och representanter för organisationer, bolag och konsultbyråer.

– Regeringen måste ta initiativ till en maktutredning som reder ut hur denna stora och dolda lobbyistsektor påverkar politiska processer i vårt land. Lobbyismen är idag ett av våra största demokratiproblem, säger Daniel Suhonen chef vid Katalys.

Debattartikeln: www.dn.se/debatt

Kontakt och intervjuer:

Daniel Suhonen 0735-19 01 06.

Ester Pollack 070-972 43 75 

Sigurd Allern 070-994 84 55

Prenumerera