Släppseminarium av Katalys nya rapport om finansialiseringen av Sverige

I en ny rapport från idéinstitutet Katalys pekar ekonomerna Markus Kallifatides och Claes Belfrage på hur svenskt ekonomi och samhällsliv blivit allt mer finansialiserat. Rapporten lanserades på DN Debatt den 25 november och kommer nu presenteras och diskuteras på ett seminarium idag, den 5 december, med rapportförfattarna och professorn i internationell ekonomi Harry Flam. 

Det är bostadssektorn som varit själva motorn i finansialiseringen av Sverige, menar forskarna. Mycket tyder på att vi står i en potentiell bo-bubbla som nu spricker.

– Bakgrunden är snart fyra decennier av långtgående avreglering som har gjort att kapital- och kreditmarknaderna exploderat samtidigt som andra delar av ekonomin inte får tillräckliga resurser, säger Claes Belfrage, docent vid University of Liverpool.

Den svenska modellen har därmed ändrat karaktär i grunden och tillväxten är inte längre exportledd, utan skuldledd, menar författarna. Sverige har ännu ej fått sin del av finanskrisen. Men det är bara ett temporärt uppskjutande.

– Den ekonomiska tillväxten drivs inte längre av en lönsam exportindustri och en rejält omfördelande och därmed produktivitetsutvecklande välfärdsstat, utan av ett väl utbyggt banksystem och ett institutionellt ramverk som säkerställer de senares framfart på bekostnad av det stora flertalets välfärd, säger Claes Belfrage.

– Lönsamheten i den svenska finansiella sektorn är mycket god, vilket den svenska staten bidrar till. Sen 1990-talet har värden i storleksordningen 500 miljarder kronor överförts till bankerna genom insättningsgarantin, säger Markus Kallifatides.

– Den här rapporten visar på hur mycket av den otrygghet, ojämlikhet och urholkade välfärd som präglar det svenska samhället idag hänger intimt ihop med finansialiseringen, säger Daniel Suhonen chef vid Katalys.

Släppseminarium för rapporten äger rum den 5 december, kl 12-13.15 på Barnhusgatan 6, Stockholm. Lunchmacka serveras från kl 11.30.

Rapporten ”Finansialiseringen av Sverige – på väg mot nästa kris?”  finns att läsa på www.katalys.org


Kontakt:
Markus Kallifatides 073-239 64 44  
Markus.Kallifatides@hhs.se
Claes Belfrage:  
C.Belfrage@liverpool.ac.uk
Daniel Suhonen 0735-190106 daniel.suhonen@katalys.org

Prenumerera