Socialdemokraterna bör lämna pensionsgruppen

Report this content

Idag presenterar fackliga idéinstitutet Katalys en pensionsrapport som pekar på de grundläggande problemen i dagens pensionssystem.

 Katalys pensionsutredare, ekonomen Elisabeth Lindberg lyfter fram tre grundproblem:

– Problemet är att dagens pensionssystem ger oacceptabelt låga pensioner, att det omfördelar från låginkomsttagare till höginkomsttagare och det saknar helt demokratisk legitimitet, säger Elisabeth Lindberg.

– Enligt beräkningar får många arbetar ge runt 46-47 procent av sin slutlön i pension. För att inte riskera fattigdom behövs pensionsnivå på 60-70 procent av slutlönen. Även med inräknad tjänstepension ligger många arbetaryrken långt under detta, säger Elisabeth Lindberg.

Dagens system leder till fattigdom

– Miljontals hårt arbetande människor i Sverige kommer efter avslutat arbetsliv att få känna in på bara huden hur ålderdomen förvandlas till en lång period av mycket låga inkomster och fattigdom. Det är ett enormt pensionssvek, säger Daniel Suhonen, chef på Katalys.

– Bland kvinnor över 75 år löper redan idag 35 procent risk för fattigdom. Det är en ökning med 30 procent sedan 2004. Extremt låga pensionsnivåer har blivit ett nytt normalläge. Vi är därmed tillbaka i den fattigdomsproblematik som rådde innan ATP infördes, säger Lindberg.

Dags för ny pensionsstrid

Katalys anser därför att Socialdemokraterna måste ta fram ett förslag på ett nytt pensionssystem, gärna i samarbete med fackföreningsrörelsen.

– Ett nytt pensionssystem måste till skillnad från dagens ojämlika och orättfärdiga system klara att upprätthålla pensioner som ger en god inkomsttrygghet, utjämnar inkomstskillnader och ändå är statsfinansiellt stabilt, säger Daniel Suhonen.

– Självklart skall S nya pensionsförslag tas upp med de borgerliga partierna i riksdagens pensionsgrupp, men om de avvisar förslaget bör Socialdemokraterna lämna pensionsgruppen och låta folket avgöra pensionsfrågan i ett allmänt val, säger Daniel Suhonen.

Kontakt: Elisabeth Lindberg 070-510 96 79 elisabeth.anna.lindberg@gmail.com

Daniel Suhonen 0735-19 01 06 daniel.suhonen@katalys.org

Presskontakt: Enna Gerin: 073 092 51 80

***

Idag släpps rapporten: ”Pensionssveket” av Katalys vid ett seminarium i Almedalen kl 13-14. Rapporten finns att läsa och ladda ner på www.katalys.org

Rapporten är inledningen på ett flerårigt projekt om en reformering av pensionssystemet där målet är att presentera ett nytt pensionssystem.

Taggar:

Prenumerera