Storbritanniens främsta EU-expert besöker Stockholm för att tala om Brexit

Report this content

Fackliga idéinstitutet Katalys och Postkeynesianska ekonomnätverket är mycket glada att på torsdagen, 26 januari, kunna hälsa den brittiske EU-experten – professor John Grahl, välkommen till Stockholm.

Grahl kommer att på torsdagen hålla en offentlig föreläsning om Brexit, dess orsaker och konsekvenser.

”Brexit utgör ett hot mot EUs existens. Resultatet från den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskap är ett bland många exempel på en global revolt mot politiska eliter. Växande inkomstskillnader, ökad ekonomisk otrygghet, fallande inkomster för stora befolkningsgrupper och ökade påfrestningar på välfärdssystemen är viktiga orsaker till det växande politiska missnöjet. I Storbritannien blev immigranterna, precis som i många andra länder, syndabockar. I själva verket var rörligheten av kapital huvudförklaringen till den sänkta levnadsstandarden, den försvagade arbetsrätten och den försämrade kvalitén på de offentliga välfärdstjänsterna.”

Föredraget hålls torsdagen den 26 januari kl 16.00, på ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Professor John Grahl, Economics Department, Middlesex University, London, är en av Storbritanniens främsta experter på EU. Han är också en av de ledande i nätverket EuroMemo Group. Nätverket består av ekonomer som förespråkar en alternativ ekonomisk politik i Europa.

Arrangörer är Katalys, Post-keynesianska nätverket och ABF-Stockholm

Förfrågningar och bokning av intervjuer med John Grahl: daniel.suhonen@katalys.org eller tel 0735-190106

Prenumerera