Tankesmedjor: Stoppa EU:s handelsavtal med Kanada

Det kontroversiella CETA-avtalet mellan EU och Kanada närmar sig beslut i såväl EU-parlamentet som Sveriges Riksdag. Idag släpper Katalys i samarbete med Skiftet en rapport som utvärderar riskerna med avalet.
– Rapportens genomgång visar att Sverige riskerar att bli extra utsatt för avtalets negativa effekter, inte minst med tanke på vår i internationell jämförelse redan höga grad av privatisering inom välfärden, säger Rikard Allvin, rapportförfattare.

Rapportens fokuserar i huvudsak på riskerna med CETA utifrån avtalets investeringsskydd samt liberaliseringsåtaganden, men gör även en genomgång av avtalets potentiella konsekvenser för jordbruk, fackliga rättigheter och ekonomi.

– Den här typen av avtal stärker den ekonomiska makten på bekostnad av den politiska i en tid då samhället står inför en mängd stora utmaningar, säger Daniel Suhonen.

– Utifrån rapportens slutsatser uppmanar vi regeringen, riksdagen och  EU-parlamentet att förkasta CETA-avtalet, säger Robin Zachari, från Skiftet.

Fakta: Rapporten ”I skuggan av TTIP – en utvärdering av CETA och avtalets risker för välfärd, miljö och arbetsrätt” finns tillgänglig på www.katalys.org. Rapporten har finansierats av så kallad crowd funding via organisationen Skiftets medlemmar.

Kontakt:
Rikard Allvin 073-744 87 62
Daniel Suhonen 073-519 01 06

Prenumerera