Aktiemarknadsnämnden ger Kaupthing rätt

Report this content

Aktiemarknadsnämnden ger Kaupthing rätt Kaupthing har inte agerat i strid med god sed på aktiemarknaden i samband budet på JP Nordiska. Det står klart efter att Aktiemarknadsnämnden gett svar på de frågor Sveriges Aktiesparares Riksförbund ställt angående detta. Aktiespararnas ville ha utrett om Kaupthing agerat i strid med god sed på aktiemarknaden dels vid begäran om extra bolagsstämma, dels i samband med att Länsförsäkringar förvärvade en aktiepost i JP Nordiska. Aktiemarknadsnämnden anser inte att Kaupthing begärt en extra bolagsstämma för att förhindra att JP Nordiskas nuvarande styrelse ger en välgrundad rekommendation om Kaupthings bud. Nämnden noterar dessutom att styrelsen har goda möjligheter att före stämman ge sin rekommendation, baserad på ett utlåtande från en oberoende expert. Aktiespararna har också velat pröva om Kaupthing och Länsförsäkringar samverkat på ett sådant sätt att Länsförsäkringars köp av aktier i JP Nordiska borde föranleda ett kontantbud från Kaupthing till samtliga aktieägare. Bakgrunden till denna fråga är att Länsförsäkringar i september förvärvade en aktiepost om 11,5% i JP Nordiska kontant. Var Länsförsäkringar närstående till Kaupthing skulle Kaupthing enligt god sed ge alla aktieägare samma erbjudande. Aktiemarknadsnämnden anser inte att Länsförsäkringar är närstående till Kaupthing och noterar dessutom att det pris Länsförsäkringar betalade för aktierna inte var högre än Kaupthings bud. "Aktiemarknadsnämndens granskning visar att vi agerat i linje med god sed på aktiemarknaden. Jag välkomnar nämndens klarlägganden som bekräftar att vi handlat på ett korrekt sätt", säger Sigurdur Einarsson, VD i Kaupthing. För ytterligare information kontakta: Sigurdur Einarsson, VD Kaupthing +354 515 1500 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20021001BIT00420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20021001BIT00420/wkr0002.pdf

Dokument & länkar