Kaupthing Bank och ledningen köper Huurre

KAUPTHING BANK OCH LEDNINGEN KÖPER HUURRE Kaupthing Bank köper tillsammans med verkställande ledning och VD Lars Lindell i spetsen samtliga aktier i det finländska företaget Huurre Group. Bolaget är idag den ledande europeiska tillverkaren av olika typer av kylsystem. Tidigare ägare i Huurre var det europeiska riskkapitalbolaget Bridgepoint Capital, det norska investeringsbolaget Foinco A/S, försäkringsbolaget Tapiola samt den verkställande ledningen i Huurre. Sedan förvärvet av Huurre 1998 har Bridgepoint Capital tillsammans med ledningen satsat på att utveckla företaget genom både organisk tillväxt och förvärv. De mest betydelsefulla företagsförvärven är den norska marknadsledaren Prepan A/S som förvärvades 1999 samt Svensk Butiksservice, den svenska affärskedjan ICA:s kylinstallations- och serviceverksamhet, som förvärvades 2000. "Huurre har genom organisk tillväxt och företagsförvärv vuxit kraftigt under vårt ägarskap. Genom detta har koncernen blivit marknadsledare i Skandinavien och utgångspunkten för en vidare utveckling under nytt ägarskap är goda", säger Bridgepoints investeringsdirektör Chris Busby. De nya ägarna avser att aktivt delta i den konsolideringsutveckling som pågår på den europeiska marknaden för kylanläggningar. Ambitionen är även att satsa på organisk tillväxt genom att fokusera på fortsatt expansion inom serviceverksamheten. "Under Bridgepoints ägarskap har affärsverksamheten utvecklats mycket positivt", säger för sin del Huurres VD Lars Lindell. "Samma ledningsgrupp ser fram emot att upprepa historien tillsammans med Kaupthing och mot att uppnå ytterligare framgångar". "Vi på Kaupthing ser med spänning fram emot möjligheten att genom detta förvärv etablera oss på den finländska marknaden för riskkapital," säger Helgi Bergs på Kaupthing Bank. "Huurre som företag passar utmärkt in den profil vi har på våra investeringar och vi har även en stark tro på företagets ledning och personal". Huurre 2002 - utsikter för den närmaste framtiden 2002 var ett av Huurres genom tiderna bästa år. Bolagets tillväxttakt återhämtade sig efter en tillfällig avmattning 2001. Omsättningen uppgick till 146,9 miljoner euro, driftsbidraget (EBITDA) var 14,3 miljoner euro och rörelsevinsten (EBIT) var 11,4 miljoner euro. Antalet anställda i Huurre var 833 personer. År 2002 genomfördes ett antal strategiska förändringar i Huurre Group. En av de mest betydelsefulla åtgärderna var sammanslagningen av de företag som bedriver koncernens serviceverksamheter till ett nytt affärsområde Huurre Service som har specialiserat sig på kyl- och fryslösningar för handeln, luftkonditionering och processkylning samt underhålls och reservdelsservice. Dess verksamhet är stadd i stark tillväxt och redan år 2002 svarade gruppen för en fjärdedel av hela Huurre -koncernens omsättning. Under 2003 förväntas en stabil tillväxt på företagets huvudsakliga marknader i Norden och Nordeuropa. Investeringarna för livsmedelsindustrin, detaljhandeln och storköken förväntas öka. Orderstocken för 2003 är god. Bankfinansiering Bank of Scotland, som tillhör HBOS plc., arrangerade transaktionens bankfinansiering. Rådgivare Enskilda Securities fungerade som Bridgepoint Capitals rådgivare i corporate finance-frågor. Roschier Holmberg var Bridgepoints juridiska rådgivare. Säljarens due diligence utfördes av Ernst & Young. Kaupthing Banks juridiska rådgivare var Borenius & Kemppinen i Helsingfors och Slaughter & May i Birmingham. Londonbaserade Burlington Consultants genomförde köparens due diligence. Rådgivare för företagsledningen var PwC Corporate Finance Oy. Dittmar & Indrenius var ledningens juridiska rådgivare i Helsingfors och Martineau Johnson i London. Deloitte & Touche, företagets revisor, fungerade som rådgivare i skattetekniska och företagsstrukturella frågor. Eversheds fungerade som Bank of Scotlands juridiska rådgivare i Birmingham och Castren & Snellman i Helsingfors. Om Kaupthing Bank Kaupthing Bank är en nordisk investmentbank som erbjuder företag, institutionella placerare och förmögna privatpersoner ett komplett utbud av finansiella tjänster. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Värdepappershandel, Förmögenhetsförvaltning och Private Banking, Corporate Finance samt Treasury. Idag har Kaupthing Bank kontor i nio städer, Reykjavik, Torshavn, Köpenhamn, Genève, Helsingfors, London, Luxemburg, New York och Stockholm. Antalet anställda uppgår till cirka 550 personer. Kaupthing Bank grundades 1982. Bankens aktie är noterad på Islandsbörsen och Stockholmsbörsen. Kaupthing Banks marknadsvärde uppgår till cirka 350 miljoner euro och totala tillgångar till cirka 2 500 miljoner euro. Kaupthing Banks investeringsverksamhet fokuserar på medelstora industri- eller serviceföretag med god finansiell ställning, ett starkt kassaflöde, en ledning med utmärkt track-record samt med tillväxtmöjligheter genom såväl organisk tillväxt som företagsförvärv i ett internationellt perspektiv. Kaupthings investeringsportfölj uppgår till cirka 200 miljoner euro. Kaupthing har varit med och skapat framgångsrika företag såsom Bakkavör Group (förvärv av Katsouris Fresh Foods i Storbritannien) och Baugur Group (förvärv samt försäljning av delar av innehavet i detaljhandelskedjan Arcadia Group i Storbritannien) samt investerat i den brittiska modekedjan Karen Miller. Om Bridgepoint Capital Bridgepoint Capital är ett ledande riskkapitalbolag som fokuserar på medelstora europeiska företag. Företaget förvaltar cirka 4 miljarder euro. Den enskilda investeringen uppgår till 400 miljoner euro. Investeringar görs i flera industriella branscher för att finansiera expansion, management buy-outs samt privatiseringar. Under 2002 realiserade Bridgepoint 18 investeringar, investerade i sex europeiska företag samt gjorde fyra tilläggsförvärv för att stärka befintliga innehav. Sedan Bridgepoints inträde på den nordiska marknaden 1995 har företaget genomfört 8 förvärv med buy out-karaktär, fem tilläggsförvärv samt tre framgångsrika avyttringar. I juli 2001 köpte Bridgepoint den störst privatägda parkeringsoperatören i Norden, Nordisk Parkering. Transaktionen uppgick till över 800 miljoner SEK. I augusti 2000 sålde Bridgepoint den svenska postens outsourcing för kommunikationstjänster, Capella, till den finska posten. Om Foinco Foinco är ett norskt investeringsbolag med 15 års erfarenhet av investeringar på den norska och den nordiska marknaden. Foinco deltar som en aktiv ägare i skötseln av företag med tillväxtmöjligheter utanför den egna hemmamarknaden. För tillfället har Foinco 10 sådana investeringar. Foinco har framgångsrikt lösgjort sig från flere norska företag som har vuxit eller fusionerats till nordiska enheter. För ytterligare information kontakta: Huurre Group, VD Lars Lindell, GSM +358 40 770 6000 Bridgepoint Capital, investeringsdirektör Chris Busby, GSM +44 771 070 40 52 Kaupthing Bank, direktör Helgi Bergs, GSM +354 860 1593 Kaupthing Sofi (Helsingfors), styrelseordförande Mika Lehto, GSM +358 400 504 929 www.huurre.com www.huurreservice.fi www.bridgepoint-capital.com www.kaupthing.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/04/20030304BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/04/20030304BIT00230/wkr0002.pdf

Dokument & länkar