Sverige upp till plats 14 i investeringsranking

Report this content

En internationell undersökning placerar Sverige på plats 14 i världen när det gäller företagsinvesteringar. Det är ett steg uppåt jämfört med förra årets undersökning och en följd av att Sveriges ekonomi klarat sig väl genom pandemin.

Konsultföretaget Kearney genomför varje år en undersökning bland ledningar i större företag över hela världen om hur attraktiva olika länder är att investera i. Årets resultat innebär att Sverige har en relativt stark position och kliver ett steg uppåt till plats 14.

- Resultatet visar att Sverige står stabilt i investerarnas ögon. Vår ekonomi och vårt näringsliv har klarat sig jämförelsevis bra genom pandemin. Det totala tappet i BNP är i Sverige 3 procent, att jämföra med genomsnittet i EU på 7 procent, säger Jonatan Matsson, Sverigechef på Kearney.

Förutom att ekonomin klarat sig väl är teknologisk förmåga och innovation faktorer som stärker Sverige som investeringsland.

- Beslut om investeringar handlar om en mängd olika faktorer. Sverige uppfattas som ett innovativt land och det är inte så mycket krångel här. Fortsatt satsning på innovation och ny teknologi är därför avgörande för vår ekonomiska utveckling, säger Jonatan Matsson.

Undersökningen

Kearneys investeringsindex görs årligen bland företagsledningar som bedömer olika marknaders attraktivitet för investeringar de närmaste tre år. Företagsledare från Europa, Asien och Amerika med en omsättning över 500 MUSD har besvarat frågor och deras svar räknas om till ett index.

Sveriges index sjunker i år till 1,77, jämfört med 1,81 förra året, men rankingen i jämförelse med andra länder blir trots det högre eftersom andra länder sjunker mer. I topp ligger USA stabilt, följt av Kanada och Tyskland. Norge har gjort ett stort hopp uppåt, från plats 24 till 18.

Tilltron till svensk ekonomi är hög. Där ligger vi på plats elva i jämförelsen. 37 % är optimistiska jämfört med 5 % som är pessimistiska.

2021 Kearney FDI Confidence Index®

Placering Land Förändring från 2020
1 USA 0
2 Kanada 0
3 Tyskland 0
4 Storbritannien +2
5 Japan -1
6 Frankrike -1
7 Australien 0
8 Italien +1
9 Spanien +2
10 Schweitz 0
11 Nederländerna +3
12 Kina -4
13 Nya Zeeland 0
14 Sverige +1
15 Förenade Arabemiraten +4
16 Singapore +2
17 Belgien -1
18 Norge +6
19 Österrike Ny
20 Portugal -1
21 SydKorea -4
22 Danmark -2
23 Irland +5
24 Brasilien -2
25 Finland -2

Endast de 25 högst rankade länderna i världen redovisas.

För ytterligare information:

Jonatan Matsson, 073-5193931 , Jonatan.Matsson@kearney.com

Om Kearney

Kearney är ett av världens ledande och äldsta managementkonsultbolag. I Sverige är Kearney rådgivare åt kunder som verkar inom tillverkningsindustrin, energisektorn, telekomsektorn, transportsektorn, detalj- och dagligvaruhandeln samt Private Equity. Kearney arbetar uteslutande med det privata näringslivet och samarbetar bland annat med World Economic Forum.

Företaget, som grundades 1926 i Chicago av Andrew Thomas Kearney, är oberoende och ägs av partnerna.

Media

Media