ASTG AB: Bolagsstämmokommuniké

Report this content

ASTG AB har per den 16 oktober 2019 genomfört extra bolagsstämma på Scandic Star i Sollentuna.

Bolagsstämman beslutade enhälligt om inrättande av incitamentsprogram för VD och nyckelpersoner (inklusive anställda och konsulter) i enlighet med styrelsens förslag (punkt 8 på dagordningen).

Bolagsstämman beslutade ej att justera villkor för befintliga teckningsoptioner (2017/2019) (punkt 9 på dagordningen) då erforderlig majoritet för beslutet enligt aktiebolagslagen ej uppnåddes.

Noterades att bolagsstämmans beslut om incitamentsprogram enligt ovan, av formella skäl, kommer att bekräftas på ny extra bolagsstämma i bolaget, att hållas snarast möjligt i Stockholms kommun. Anledningen är att platsen för bolagsstämman på Scandic Hotel i Sollentuna ligger utanför Stockholms kommun, vilket krävs enligt lag.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Carsten Drachmann, CEO

Email: carsten.drachmann@astg.se 

Telefon: +44-7444 475949

Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2019 kl. 18.00 CET. 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SAT:s antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem (IMU:er) som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.