• news.cision.com/
  • KebNi AB (publ)/
  • KebNi AB (publ.) avser sätta nya finansiella mål under andra halvåret 2022 med anledning av gynnsamma marknadsförändringar och erhållen SAAB order

KebNi AB (publ.) avser sätta nya finansiella mål under andra halvåret 2022 med anledning av gynnsamma marknadsförändringar och erhållen SAAB order

Report this content

Stockholm, 22 april 2022 – Mot bakgrund av det ändrade geopolitiska läget i Europa samt nyligen erhållen order från SAAB ser KebNi ett behov av att kunna agera flexibelt och anpassa verksamhetens inriktning och resurser i närtid för att ha leveransberedskap under 2023. Styrelsen för Kebni har valt att prioritera dessa aktiviteter framför nuvarande finansiella mål och avser att definiera lönsamhetsambitioner som är bättre lämpade att styra verksamhetens långsiktiga inriktning. Med anledning därav slopas nuvarande finansiella mål och Kebni planerar att presentera nya mål under andra halvåret 2022.

VD, Torbjörn Saxmo, Kommenterar:
”Den order vi erhållit från SAAB bekräftar att KebNi är i ett nytt läge och således behöver prioritera leverans- och produktionskapacitet snabbare än väntat. Bolaget är i ett fantastiskt utgångsläge för att ta vara på de nya marknadsförutsättningarna med rätt organisation, efterfrågade produkter och med en pågående kapitalisering. Bolagets finansiella mål behöver därmed anpassas till de betydande möjligheter som KebNi står inför.”

Kontakt
Torbjörn Saxmo, VD
torbjorn.saxmo@kebni.com
Tel: +46 (0) 70 916 14 82.

Om KebNi AB (publ)

Kebni har en lång historia och lång erfarenhet av maritima och landbaserade satellitantennlösningar samt avancerade tröghetsavkänningslösningar. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är en ledande leverantör av tillförlitlig teknologi, produkter och lösningar för satellitkommunikation, säkerhet, positionering och stabilisering. Kebni servar produkter och lösningar till statliga, militära och kommersiella kunder globalt. För mer information, besök www.kebni.com

Kebni – Bringing stability to a world in motion

Bolagets aktie (KEBNI B) handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad rådgivare är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Detta är insiderinformation som KebNi AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2022 kl. 15:15 CET.