KebNi AB (publ): Bolagsstämmokommuniké

Report this content

KebNi har idag den 10 mars 2021 hållit extra bolagsstämma

Stockholm, 10 mars 2021 - Bolagsstämman beslutade enhälligt, i enlighet med kallelsens förslag, om ändring av bolagsordningen i huvudsak innebärande i) att gränserna för antal aktier och aktiekapital ändras på så sätt att bolagets aktiekapital ska vara lägst 4 313 606,908733 kronor och högst 17 254 427,634931 kronor samt att antalet aktier ska vara lägst 63 000 000 och högst 252 000 000. Aktier kan ges ut i två (2) slag, serie A och serie B. Antalet A-aktier ska vara lägst 150 000 och högst 600 000. Antalet B-aktier ska vara lägst 62 850 000 och högst 251 400 000. Varje A-aktie medför tio (10) röster. Varje B-aktie medför en (1) röst; ii) höjning av antalet tillåtna styrelseledamöter till sju, lägst 3; iii) införande av omvandlingsförbehåll för A-aktier att omvandlas till B-aktier, samt iv) beslutade stämman enhälligt att välja Jan Wäreby till ny ordinarie styrelseledamot.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Torbjörn Saxmo, VD

E-post: torbjorn.saxmo@kebni.com

Telefon: +46 (0)709 16 14 82

Om KebNi AB
KebNi AB är ett börsnoterat företag på Nasdaq First North Growth Market-börsen i Sverige med fokus på att bli en ledande leverantör av pålitlig teknik, produkter och lösningar för säkerhet, positionering och stabilisering.

Det värde KebNi tillför sina kunder erbjuder skräddarsydda högteknologiska lösningar som är pålitliga och stabila. KebNi "brings stability to a world in motion".

Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige och har en lång historia och erfarenhet av marina satellitantennlösningar och lösningar för tröghetsrörelseavkänning.

KebNi marknadsför sina produkter genom tre affärsområden. KebNi Maritime for Maritime Satellite Antennas, KebNi Inertial Sensing for Inertial Measuring Units och KebNi Land Mobile for Communication on the Move (COTM) samt Communication on the Pause (COTP) antenner.

Företaget verkar på globala marknader och når kunder både direkt och genom ett nätverk av återförsäljare.

KebNis produkter och lösningar riktar sig till statliga och militära kunder samt kommersiella kunder inom industrier för robotik och självkörande fordon.

Bolagets aktie (KEBNI B) ar foremal for handel pa Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser ar G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2021 kl11:45 CET.