Förfrågningar om handläggningstider gör att det blir kö till servicenumren under sommaren

Det går att följa med handläggningssituationen via e-tjänsten. Det lönar sig att ringa till FPA:s servicenummer i slutet av veckan, gärna på förmiddagen.

Sommartid frågas det mest om handläggningstider. På e-tjänsten www.fpa.fi/etjanst under Tidigare meddelanden går det att se handläggningstiden. Till e-tjänsten www.fpa.fi/etjanst loggar man in med nätbankskoder

Om kunden behöver rådgivning per telefon lönar det sig att ringa genast på morgonen eller senare på kvällen. Till servicenumren rings det mest mitt på dagen och då får man vänta länge på sin tur. Servicenumren svarar på kundernas frågar vardagar mellan kl. 8–18. Mest rings det till servicenumren på måndagar.

Kunden kan också lämna ett meddelande på telefonsvararen och be FPA ringa tillbaka. FPA:s rådgivare ringer tillbaka samma dag. Så här behöver man inte vänta på sin tur till servicenumret.

Uträtta ärenden på webben

På FPA:s webbplats finns det beräkningsprogram, med vilka kunden kan få en uppskattning om förmånsbeloppet. Det är också möjligt att få en uppskattning om hur länge t.ex. föräldradagpenning utbetalas och med vilka inkomster man kan få bostadsbidrag.

Efter att man loggat in till e-tjänsten kan man ansöka om FPA-förmåner och ladda upp bilagor som behövs till ansökan. I e-tjänsten arkiveras ansökningarna och det går att följa med handläggningssituationen, se nästa utbetalningsdag och se till hur stort belopp förmånen utbetalas.

Ytterligare information

www.fpa.fi/etjanst

www.fpa.fi/kontaktaoss

Ytterligare informations till medier

Chef för kontaktcentret vid FPA, Pirjo Myyry, tfn 020 634 4299

Dokument & länkar