FPA väntade ett och ett halvt år på marknadsdomstolens beslut

Tre taxiföretag har anfört besvär hos marknadsdomstolen gällande FPA:s förfarande med direktersättning för taxiresor. Marknadsdomstolen har nu fattat sitt beslut som innebär att FPA i framtiden konkurrensutsätter det elektroniska förfarandet för direktersättning för och förmedling av taxitjänster.

FPA har inte ordnat något anbudsförfarande gällande direktersättning och förmedling av taxitjänster, eftersom FPA inte ansåg att det var frågan om offentlig upphandling. FPA upphandlar inte transporttjänster eller beställningsförmedling och betalar inga ersättningar till aktörerna för verkställandet av direktersättningen.

Direktersättningsförfarandet gör det enklare för kunderna att anlita taxi, eftersom de får ersättning för taxiresor som anknyter till sjukvård redan i taxibilen. Tack vare förfarandet har det också varit möjligt att kombinera transporter. På det sättet har kostnadsökningen kunnat dämpas avsevärt.

FPA har inte begränsat valet av taxi eller annat fordon. Kunden har fortfarande kunnat använda också taxibilar som inte har ingått avtal. Då har kunden själv sökt ersättning hos FPA.

FPA börjar förbereda upphandlingen. Marknadsdomstolens beslut förutsätter ändringar i de gällande avtalen. I områden där direktersättningen redan är i bruk fortsätter verksamheten oförändrad tills anbudsförfarandet har slutförts.

Närmare information för medier:
FPA, hälsoavdelningen, förmånschef Reija Jääskeläinen, tfn 040 588 2356, vecka 28
FPA, hälsoavdelningen, chefsplanerare Anne Giss, tfn 0400 985 436, vecka 28
FPA, hälsoavdelningen, utvecklingschef Jukka Harno, tfn 0400 388 315, vecka 29
fornamn.efternamn@fpa.fi