Inkvartering av asylsökande inverkar inte på det allmänna bostadsbidraget

Det allmänna bostadsbidraget påverkas inte av om man tillfälligt inkvarterar en asylsökande som är skriven på en flyktingförläggning.

Om ett hushåll som har allmänt bostadsbidrag i sitt hem vill inkvartera en asylsökande som är skriven på en flyktingförläggning inverkar detta inte på hushållets bostadsbidrag. Det här grundar sig på att en asylsökande anses bo i bostaden bara tillfälligt.

Det är däremot fråga om en annan situation ifall en asylsökande som behöver inkvartering är familjemedlem till den som får bostadsbidrag, t.ex. make eller barn, och flyttar in i bostaden stadigvarande. I sådana situationer avdras den inflyttande personens andel från de boendekostnader som beaktas i bostadsbidraget. Det här beror på att familjemedlemmen inte omfattas av den finländska sociala tryggheten och därför inte kan höra till hushållet.

Exempel: En mor bor med sitt barn på hyra i en trerummare i ett flervåningshus. De får allmänt bostadsbidrag från FPA och som boendekostnader beaktas en hyra på 900 euro/månad. En asylsökande som är moderns make flyttar in hos dem. Då minskas de boendekostnader som beaktas i bostadsbidraget med en tredjedel och som boendekostnader beaktas 600 euro/månad.

Närmare information för medierna:
Avdelningen för pensioner och utkomstskydd vid FPA,
jurist Henna Huhtamäki, tfn 020 634 3826 eller 040 355 9038
jurist Mikko Horko, tfn 020 634 342
fornamn.efternamn@fpa.fi

Närmare information för kunder:

www.fpa.fi/flyttning-till-finland_andra-livssituationer

http://www.kela.fi/web/sv/allmant-bostadsbidrag

Dokument & länkar