Lämna ett meddelande och be FPA ringa tillbaka

Report this content

Det blir lättare för kunderna att sköta ärenden med FPA. Om det är kö till telefonservicenumren behöver kunden inte längre vänta utan han eller hon kan lämna ett meddelande på telefonsvararen och FPA ringer tillbaka. Det här har uppskattats bland kunderna och antalet samtal har minskat.

Försöket med att lämna ett meddelande till FPA om det visar sig vara kö till servicenumret man försöker ringa till har visat sig vara framgångsrikt koncept. Kundrådgivaren ringer tillbaka till kunden så snabbt som möjligt, oftast redan inom en halv timme.

– Vi ville förbättra tjänsten så att kunderna inte ska behöva köa till ett servicenummer, berättar Pirjo Myyry.

Det här har varit en efterfrågad förbättring då det vissa tider på året är livligare i telefonservicen än andra. Den livligaste månaden är januari. Då ringer kunderna allra mest till servicenumren. I januari i år hade vi drygt 300 000 samtal.

– Kunderna har varit mycket nöjda med att vi ringer tillbaka till dem. Redan nu är 20 % av vårt arbete att ringa tillbaka till kunder, beskriver Myyry situationen.

Den här nya tjänsten är en del av FPA:s utvecklingsarbete och ingår i strategin för åren 2013–2016. E-tjänsterna har utvecklats så att kunderna förutom att fylla i ansökan också kan ladda upp de bilagor som behövs för handläggningen. Dessutom kan kunderna boka tid till ett besök på FPA-byrån eller till telefonservicen via FPA:s webbplats. Om kunden haft stora förändringar i sin livssituation kan det vara nödvändigt att boka tid till FPA.

Servicenummer: www.fpa.fi/servicenummer

Ytterligare information till medier:

FPA:s kontaktcenter
Chefen för kontaktcentret Pirjo Myyry, tfn 040 570 8733
fornamn.efternamn@fpa.fi

Informationsenhet vid FPA
Tfn 040 733 5221 vardagar kl. 9-16
viestinta@kela.fi
Kontaktuppgifter till FPA:s sakkunninga för medier
www.fpa.fi/information

Dokument & länkar