När livssituationen förändras lönar det sig att boka tid hos FPA

Vid stora förändringar i livssituationen kan det kännas besvärligt att reda ut FPA-ärenden. Då lönar det sig att boka tid till FPA:s telefonservice eller en FPA-byrå. När en telefontid har bokats ringer FPA upp kunden, och kunden kan då sköta sina ärenden på samma sätt som vid ett besök på något av FPA:s serviceställen.

Kunderna har kunnat boka tid för service hos FPA sedan år 2013. För närvarande får redan cirka        3 400 kunder per månad tidsbokad service hos FPA. Servicen har fått beröm av kunderna.

Allvarlig sjukdom, skilsmässa och arbetslöshet är exempel på stora förändringar i livssituationen. Tyvärr kan flera sådana förändringar i livet inträffa samtidigt. Då blir det ofta många invecklade FPA-ärenden att reda ut.

Kundrådgivaren förbereder sig inför mötet med en kund som bokat tid

När en kund bokar tid på förhand för att sköta sina FPA-ärenden, kan kundrådgivaren kartlägga kundens situation som helhet och bedöma vilka förmåner det lönar sig för kunden att söka. Under telefonsamtalet eller besöket kan man fylla i ansökningarna tillsammans. För att få största möjliga nytta av servicen lönar det sig för kunden att i samband med tidsbokningen kort berätta om sin egen livssituation och i vilka ärenden han eller hon behöver råd från FPA. 

Smidig rådgivning när kunden har bokat tid

Alla de ärenden som kan skötas på FPA:s serviceställen kan också skötas genom tidsbokad telefonservice. FPA ringer upp kunden på den bokade tiden. Telefonsamtalet är kostnadsfritt för kunden.  Det är behändigt att boka tid till telefonservicen, särskilt då avståndet till närmaste FPA-serviceställe är långt. Den som behöver tolkning av ett främmande språk för att kunna sköta sina ärenden erbjuds ett tidsbokat besök på byrån.

Tidsbokning på nätet eller per telefon

Kunden kan boka tid på FPA:s webbplats eller genom att ringa till FPA:s servicenummer. I samband med tidsbokningen begärs kundens namn och personbeteckning. Också myndigheter, till exempel anställda inom socialväsendet, kan boka tid hos FPA för sina kunder.

Närmare information för medierna:
FPA:s fältavdelning,
specialplanerare Kirsi Hokkanen, tfn 020 634 1550 eller 040 354 2367
fornamn.efternamn@fpa.fi

Närmare information för kunderna:
http://www.fpa.fi/tidsbokning

Dokument & länkar