Vårdenhetsval.fi presenteras på resemässan 21–24.1.2016

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård presenterar webbplatsen www.vardenhetsval.fi på resemässan Matka 2016 på avdelning 6k151 i mässcentret Messukeskus. Här kan besökarna också beställa det europeiska sjukvårdskortet som beviljas av FPA.

Vårdenhetsval.fi ger information om patientens möjligheter och rättigheter att använda hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. På webbplatsen finns också information om klientavgifter, vårdkostnader och ersättningar. För resenärer har webbplatsen också nyttig information om sjuk- och hälsovårdstjänster i mer än 50 länder.

Under mässan kan man enkelt beställa det europeiska sjukvårdskortet på FPA:s avdelning 6k151. Det är bra att skaffa sig det avgiftsfria kortet eftersom det annars kan bli dyrt om man insjuknar akut eller råkar ut för en olycka på en utlandsresa.

Information om hur man anlitar hälso- och sjukvårdstjänster utomlands

– Vårdenhetsval.fi är ett nyttigt infopaket också för resenärer, säger chefen för kontaktpunkten Noora Heinonen. – Webbplatsen ger information om hur man använder hälso- och sjukvårdstjänsterna i olika situationer, t.ex. vad man ska göra om man blir sjuk på en utlandsresa eller om man vill åka till ett annat land för att få sjukvård.

Det är också lätt att använda webbplatsen med mobiltelefon eller pekplatta när man är på resa. Webbplatsen har samma innehåll också på finska (www.hoitopaikanvalinta.fi) och engelska (www.choosehealthcare.fi)

Vad ska man göra om man blir sjuk på en resa?

Med det europeiska sjukvårdskortet får man medicinskt nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården samt hos sjukförsäkringsinstitutionernas avtalsläkare och avtalssjukhus när man reser i EU- eller EES-länder eller i Schweiz. Med kortet får man också tillgång till vård om en långvarig sjukdom medför ett akut behov av vård under en resa eller om man behöver vård på grund av graviditet eller förlossning.

För vården betalar kunden själv endast den klientavgift som tas ut på resedestinationen, och finska staten svarar för de verkliga sjukvårdskostnaderna. En person kan få det europeiska sjukvårdskortet om Finland svarar för hans eller hennes sjukvårdskostnader. En reseförsäkring kompletterar det europeiska sjukvårdskortet.

Enkelt att beställa det europeiska sjukvårdskortet på nätet

Man kan enkelt och snabbt beställa det europeiska sjukvårdskortet på nätet www.fpa.fi/etjanst eller på telefonnummer 020 692 223, mån–fre kl. 8–18. Man loggar in på e-tjänsten med nätbankskoder eller med ett mobilcertifikat. 

Närmare information för medierna:
Noora Heinonen, chef för kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, tfn 040 481 4481, fornamn.efternamn@fpa.fi


Närmare information för kunder

www.hoitopaikanvalinta.fi

www.vardenhetsval.fi

www.choosehealthcare.fi

Dokument & länkar