Ingen hälsofara med ftalater i kosmetik- och hygienprodukter

Report this content

Ingen hälsofara med ftalater i kosmetik- och hygienprodukter Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet (KTF) uppmärksammar att svensk media idag, onsdag den 14 augusti, refererar till viss amerikansk media som påstått att ftalater är hälsoskadliga. Ingen anledning till larm enligt relevanta myndigheter EUs vetenskapliga kommitté för kosmetiska och hygieniska produkter (SCCNFP) menar i en opinion från 4 juni i år att användandet av dietylftalat (DEP) är säker i kosmetiska produkter. SCCNFP ser heller ingen anledning till att utfärda varning eller restriktioner vid nuvarande användning. Amerikanska myndigheterna FDA och EPA, och andra vetenskapliga organ i Nordamerika har också undersökt de aktuella ftalaterna och godkänt deras användande i kosmetiska och hygieniska produkter. Den danska myndigheten för kosmetiska och hygieniska produkter, Miljöstyrelsen, gick också tisdag 13 augusti ut med ett pressmeddelande där man menar att ftalater i kosmetik inte utgör någon hälsofara för gravida kvinnor, foster eller barn. Varför använda ftalater i kosmetiska produkter? Den alkohol som används i bland annat vissa kosmetiska och hygieniska produkter är av samma typ finns i till exempel öl, vin och sprit. Av denna anledning krävs enligt lag att alkoholen görs odrickbar (denatureras) vid annan försäljning än via Systembolaget. Lagen har tillkommit för att minska åtkomsten av alkohol för de som arbetar med tillverkningen och för att minska det mänskliga lidandet för eventuella missbrukare. Ett av de vanligaste denatureringsmedlen för alkohol i kosmetiska produkter är diethylftalat (DEP), vilket inte ska förväxlas med de ftalater som används som mjukgörare för plaster. DEP i mycket små kvantiteter tillsätts alkoholen i kosmetiska och hygieniska produkter för att ge den en kraftig bismak och gör den därmed svårt att dricka. Säkerhetsaspekter - ftalater Inga negativa effekter av DEP som denatureringsmedel och tillsats har påvisats, användningen är givetvis också godkänd inom EU och av Läkemedelsverket som har ansvaret för lagstiftningen kring dessa produkter (se LVFS 1995:2 respektive 1999:9). Vidare regleras alla kosmetiska produkters säkerhet genom det europeiska Kosmetikdirektivet (76/768/EEG), vilket bland annat kräver att tillverkande företag genomför en säkerhetsbedömning av varje produkt som marknadsförs. Den ansvariga myndigheten i respektive medlemsland (för svenska producenter: Läkemedelsverket) har rätt att ta del av dessa säkerhetsbedömningar. Kosmetikbranschen anser att hälsofrågor kring kosmetika är av absolut största vikt och samarbetar därför till fullo med EU-kommissionen och dess expertkommitté, bland annat när det gäller att bidra med relevant forskningsdata. KTF beklagar att svensk media på ett omotiverat sätt skrämt läsarna samt att Kemikalieinspektionen, som icke berörd myndighet, uttalar sig i denna fråga. De aktuella ftalaterna har studerats ingående och alla resultat visar att användandet i kosmetiska produkter ligger långt under de nivåer som nu sägs vara hälsoskadliga. Konsumenterna kan tryggt fortsätta att använda de aktuella produkterna. För mer information kontakta: Peter Jansson peter.jansson@ktf.se +46-8-7838245 Olof Holmer olof.holmer@ktf.se +46-8-7838243 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00760/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00760/wkr0002.pdf

Dokument & länkar