Ingen hälsofara med ftalater i kosmetik- och hygienprodukter

Report this content

Ingen hälsofara med ftalater i kosmetik- och hygienprodukter Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet (KTF) uppmärksammar att svensk media idag, torsdag den 14 november, refererar till en undersökning gjord av Svenska Naturskyddsföreningen angående ftalater i Kosmetik och hygienprodukter. Ftalater är inte förbjudna, utan tvärtom föreskrivna att de ska användas Uppgifter i media gör gällande att ftalater är förbjudna i kosmetik och hygienprodukter. Faktum är att det är föreskrivet att de ska användas för denaturering av etanol i kosmetik och hygienprodukter, se Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS: 1995:2. Det finns fyra godkända metoder att denaturera (göra odrickbar) etanol. Två av dessa inbegriper diethylftalat och alla fyra metoderna anses av myndigheterna lika säkra för konsumenterna. Varför använda ftalater i kosmetiska produkter? Den alkohol som används i bland annat vissa kosmetiska och hygieniska produkter är av samma typ finns i till exempel öl, vin och sprit. Av denna anledning krävs enligt lag att alkoholen görs odrickbar (denatureras) vid annan försäljning än via Systembolaget. Lagen har tillkommit för att minska åtkomsten av alkohol för de som arbetar med tillverkningen och för att minska det mänskliga lidandet för eventuella missbrukare. Ett av de vanligaste denatureringsmedlen för alkohol i kosmetiska produkter är diethylftalat (DEP), vilket inte ska förväxlas med de ftalater som används som mjukgörare för plaster. DEP i mycket små kvantiteter tillsätts alkoholen i kosmetiska och hygieniska produkter för att ge den en kraftig bismak och gör den därmed svår att dricka. Betydligt lägre halter av ftalater kan också användas som lösningsförmedlare för parfymer. Säkerhetsaspekter - ftalater Inga negativa effekter av DEP som denatureringsmedel och har påvisats, användningen är givetvis också godkänd inom EU och av Läkemedelsverket som har ansvaret för lagstiftningen kring dessa produkter (se LVFS 1995:2 respektive 1999:9). Vidare regleras alla kosmetiska produkters säkerhet genom det europeiska Kosmetikdirektivet (76/768/EEG), vilket bland annat kräver att tillverkande företag genomför en säkerhetsbedömning av varje produkt som marknadsförs. Den ansvariga myndigheten i respektive medlemsland (för svenska producenter: Läkemedelsverket) har rätt att ta del av dessa säkerhetsbedömningar. Kosmetikbranschen anser att hälsofrågor kring kosmetika är av absolut största vikt och samarbetar därför till fullo med EU-kommissionen och dess expertkommitté, bland annat när det gäller att bidra med relevant forskningsdata. KTF beklagar att svensk media framför direkt felaktiga uppgifter rörande ftalater i kosmetik och hygienprodukter. De aktuella ftalaterna har studerats ingående och alla resultat visar att användandet i kosmetiska produkter ligger långt under de nivåer som är hälsoskadliga. Konsumenterna kan tryggt fortsätta att använda de aktuella produkterna. För mer information kontakta: Peter Jansson peter.jansson@ktf.se +46-8-7838245, 070-825 08 48 Olof Holmer olof.holmer@ktf.se +46-8-7838243, 070-950 70 19 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021114BIT00680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021114BIT00680/wkr0002.pdf

Dokument & länkar