Studie om hårfärger i International Journal of Cancer

Studie om hårfärger i International Journal of Cancer En forskningsrapport, som diskuterar sambandet mellan permanenta hårfärger och blåscancer, kommer att publiceras under februari den internationella tidskriften, International Journal of Cancer. Industrin och utomstående experter granskar för närvarande resultaten och slutsatserna. Den preliminära granskningen visar att de övergripande slutsatserna i rapporten inte stöder antagandet att ett direkt samband finns. En genomgång 1995 av de studier som redan gjort inom området slog fast att "inga mätbara risker för blåscancer kan påvisas hos de som använder hårfärger". Därutöver har flera pågående stora studier, som t ex den som American Cancer Society har gjort på 570 000 kvinnor visat att det inte föreligger någon förhöjd cancerrisk med att använda hårfärger. Det skall jämföras med den aktuella studien där endast 1800 personer studerats. Dessa studier och många andra epidemiologiska bekräftar säkerheten hos hårfärger. Hårfärger är en av de mest undersökta och väldokumenterade konsumentprodukter som finns på marknaden. Konsumenterna kan känna sig trygga vid användandet av hårfärger. Vid frågor kontakta Christina Mattsson 08-522 244 11 eller chma@ktf.se Peter Jansson 08-522 244 18 eller peja@ktf.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00630/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00630/bit0002.pdf

Dokument & länkar