Unik studie ökar kunskapen om luftkvaliteten i nymålade rum

Unik studie ökar kunskapen om luftkvaliteten i nymålade rum Hur påverkar målning luften i en bostad? Denna fråga diskuteras allmänt i vårt samhälle. I en unik undersökning av rumsluften i en nymålad lägenhet har SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut på uppdrag av SVEFF (Sveriges Färgfabrikanters Förening) undersökt vilka ämnen som förekommer i luften efter målning. Två rum i en bebodd lägenhet målades med vattenburen lågemitterande vägg- och takfärg. Luftens innehåll av flyktiga ämnen (VOC och formaldehyd) mättes före målning och mätningarna upprepades sedan efter målning under ytterligare två månader. Samtidigt mättes även de kemiska emissionerna från de nymålade vägg- och takytorna. Studien visar att totala halten flyktiga ämnen (TVOC) i rumsluften två dygn efter målning hade ökat 2-3 gånger i förhållande till de låga bakgrundshalter som uppmättes före målning. Cirka 85 % av ökningen bestod av propylenglykol, ett ämne med mycket låg toxicitet, som bl. a. är godkänt som livsmedelstillsats. Efter två månader hade totala halten flyktiga ämnen (TVOC) återgått till ursprungsnivå. Mätningarna av avgivningen från vägg- och takytor visade samma trend. Även här stod propylenglykol för huvuddelen av den totala emissionen. Halten formaldehyd ökade inte signifikant jämfört med bakgrundsnivån. Studien visar också att material och utrustning i bostaden samt boendevanor påverkar luftkvaliteten i hög utsträckning. Vid de olika mättillfällena noterades varierande halter av flera luftburna ämnen vilka inte kunde hänföras till målarfärgerna. Dessa ämnen kom troligtvis från befintlig golvbeläggning samt från kosmetik- och hygienprodukter, t ex hårvårdsmedel som användes i lägenheten. Slutsatserna från studien är att emissionerna från målarfärg domineras av propylenglykol, ett ämne med låg toxicitet, samt att målning endast är en av många faktorer som påverkar luftkvaliteten i en bostad. Resultaten kommer att publiceras i SP rapport 2002:19 Emissioner från nymålade ytor i en bostad - Emissioner i vardagen. För mer information kontakta Margareta Tannerfeldt, SVEFF +46-8-783 82 49 margareta.tannerfeldt@ktf.se Björn Lundgren, SP +46-33-16 52 65 bjorn.lundgren@sp.se Lars Rosell, SP +46-33-16 52 71 lars.rosell@sp.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/16/20020916BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/16/20020916BIT00130/wkr0002.pdf

Dokument & länkar