Oljepris, oro och kraftig ökad efterfrågan på råvaror i Asien slår mot Svensk färg- och tryckfärgsindustri.

Oljepris, oro och kraftig ökad efterfrågan på råvaror i Asien slår mot Svensk färg- och tryckfärgsindustri. Det höga oljepriset märks nu allt mer för industrier som är beroende av petroleumkemi. Råvarupriserna ökar och i vissa fall är det till och med brist på råvaror, såsom vissa vattenburna dispersioner och epoxi. Hela förklaringen kan dock inte hänföras till råoljepriset, även den kraftiga efterfrågan från starkt växande marknader som exempelvis Kina gör att råvaruindustrin inte hinner producera allt som efterfrågas. Kapaciteten har slagit i taket. Den kraftiga tillväxten i bortre Asien, särskilt i byggsektorn, har redan lett till kraftigt höjda stålpriser som gör förpackningarna dyrare, och den utvecklingen ser ut att fortsätta, medan det höga oljepriset även har lett till dyrare transporter och plastemballage. Effekter och orsaker Oljepriset har ökat med ca 70% de senaste 12 månaderna och har direkt påverkan på följande områden: · Bindemedel · Lösningsmedel · Transportkostnader (i alla led) · Energikostnaderna hos råvaruproducenterna · Plastemballage På grund av den stora globala efterfrågan, främst från Kina/Asien, har även stål- och plåtpriserna stigit kraftig. Ytterligare ökning är aviserad på plåt om mellan 20-25%, vilket har en direkt påverkan på plåtemballage. Råvaror för färg- och tryckfärgsindustrin där kraftig prisökning skett under året är: Råvara Prisökning Epoxi ca 20 - 35% Alkyder ca 5 -8% Dispersioner ca 5 -10% och ytterligare prishöjning aviserad till 2004/2005 Titandioxid ca 5% och ytterligare prishöjning att vänta under kvartal 1 2005 Additiver ca 5% Kulörta pigment ca 5 -10% Lösningsmedel mer än 25% - beroende på typ Faktorer som har påverkat prisbilden negativt är: · Låga marginaler hos råvaruproducenterna har lett till en historisk låg investeringsvilja. · Väldigt kraftig efterfrågeökning ifrån Kina/Asien.. · Global konjunkturuppgång Att råoljepriset just nu är så högt beror på bland annat följande faktorer: · Stor efterfrågan ifrån Kina/Asien · Allmän oro i Mellanöstern (framför allt i Irak) · Tidigare strejk i Venezuela och i Nigeria · Skadorna efter flera tornados i USA · Kraftig spekulation på råvarubörserna · Att norra halvklotet nu går över till vintersäsong = ökad efterfrågan · Problem i Ryssland med Yukos, vilket bl. a minskar leveranserna från Ryssland till Kina För ytterligare information, kontakta Sveffs VD Olof Holmer på: 08-783 82 43 eller 070-950 70 19 eller olof.holmer@ktf.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/08/20041108BIT20890/wkr0001.pdf

Dokument & länkar