Början av året gynnsam för Fenniakoncernen

Fennias och Fennia Livs delårsrapport den 30 juni 2017

– Att främja företagsamheten i Finland ligger i det 135-åriga Fennias dna. I Fenniakoncernen kommer vi även i framtiden att satsa kraftigt på företagarnas välmående och ekonomiska trygghet samt på företagarnas möjligheter inom välbefinnandeverksamheten. Detta omfattar även de möjligheter som social- och hälsovårdsreformen för med sig, säger koncernchef Antti Kuljukka.

– Halvvägsresultatet för skadeförsäkringen är ett av genom tidernas bästa och bolagets solvens var stark (SCR 248 %). Vi förbättrade totalkostnadsprocenten betydligt. Det inträffade få skador. Den kunniga och motiverade personalen arbetade effektivt för att nå resultat. Investeringarna i automatiseringen av processerna, utvecklingen av kundupplevelsen och skapande av nya tjänster lyckades väl, konstaterar Kuljukka.

– Jag är särskilt glad över att de första robotarna har inlett arbetet med automatisering av ersättning, de underlättar och snabbar upp de manuella arbetsskedena vid ersättning av skador, säger Kuljukka.

Skadeförsäkring

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias premieinkomst från direktförsäkringen under början av året var 280 miljoner euro (290 mn euro). Bolagets totalkostnadsprocent förbättrades betydligt och var 91,8 procent (105,7 %). Skadekvoten förbättrades och var 67,4 procent (80,7 %). Driftkostnadsprocenten var 24,4 procent (25,0 %).

Nettoavkastningen på bolagets placeringsverksamhet var 1,9 procent (2,7 % 12/2016). Vid slutet av juni var placeringarnas värde 1 699 miljoner euro (1 617 mn euro 12/2016).

Bolaget uppvisade en rörelsevinst på 32 miljoner euro. Rörelseförlusten vid jämförelsetidpunkten var 8 miljoner euro, vilket i huvudsak berodde på exceptionellt stora skador.

Livförsäkring

Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs premieinkomst under början av året var 96 miljoner euro (131 mn euro).

– Livförsäkringsverksamhetens resultat var positivt och bolagets solvens förstärktes betydligt (SCR 182 %), påpekar Kuljukka.

Nettoavkastningen på bolagets placeringsverksamhet var 1,0 procent (4,3 % 12/2016). Vid slutet av juni var placeringarnas värde 751 miljoner euro (756 mn euro 12/2016). Dessutom uppgick de medel som utgör täckning för fondförsäkringar till 978 miljoner euro (903 mn euro 12/2016).

Fennia Livs driftskostnader var 8,1 miljoner euro (7,3 mn euro). Trots ökningen av driftskostnaderna var kostnadsrörelsens resultat positivt.

Fennia Livs rörelsevinst var 8,8 miljoner euro (16,2 mn euro).

Kapitalförvaltning

– Fennia Kapitalförvaltning och Fennias investeringsenhet gick samman den 1 april. Verksamheten har startat enligt förväntningarna och nya möjligheter har identifierats, konstaterar Kuljukka.

Fenniakoncernen

Fenniankoncernens sammanlagda rörelsevinst var totalt 39,5 miljoner euro. Kapitaltäckningsgraden (SCR) var 194 %.

Siffrorna är oreviderade.


Ytterligare uppgifter:

Antti Kuljukka, koncernchef, antti.kuljukka@fennia.fi, 010 503 6600
Eliisa Anttila, kommunikationsdirektör, eliisa.anttila@fennia.fi, 010 503 6961

Bilagor:

Resultanalys

Prenumerera

Dokument & länkar