Fennia Kapitalförvaltning startade dotterbolag för fastighetsutveckling

Fennia Kapitalförvaltning Ab har startat bolaget Fennia Kiinteistökehitys Oy. Bolagets syfte är att skapa mervärde för Fennia Kapitalförvaltnings kunder, fonderna som förvaltas och för samarbetspartners fastighetsplaceringar.

Bolaget skapar nya fastighetsplaceringsobjekt både i form av nybyggen och genom ombyggnad och renovering av byggnader. För placerarna skapas mervärde bl.a. genom konkurrensutsättning av byggbolag och övriga aktörer samt genom ägarorienterad planering och förvaltning. Detta innebär bl.a. att livscykel, långvarig användbarhet, energi- och ansvarsfrågor, underhållskostnader och även samarbete med hyresgäster beaktas redan vid projektutveckling och planering.

Bolagets ägare är Fennia Kapitalförvaltning Ab med en ägarandel på 70 procent och Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy med en ägarandel på 30 procent. Fennia Kapitalförvaltning är ett 100-procentigt dotterbolag till Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

Diplomingenjör Aarne Markkula har utsetts till verkställande direktör för bolaget. Markkula tillträder sin tjänst den 1 juni 2018. Han kommer från Ömsesidiga arbetspensionsbolaget Varma, där han har arbetat sedan 2004 och nu är direktör för bolagets fastighetsutveckling. Bolagets styrelseordförande är Timo Rantala, direktör för Fennia Kapitalförvaltning Ab:s fastighetsrörelse.

Bolaget inleder sin verksamhet den 1 juni 2018 och verkar på adressen Kyllikkiporten 2 i Böle, Helsingfors.

Mer information:

Fennia Kapitalförvaltning Ab, Timo Rantala tfn 040 528 7141

Prenumerera