Fennia och Tryg Garanti inleder samarbete inom kreditförsäkring

Fennia har ingått ett samarbetsavtal med försäkringsbolaget Tryg Garanti, som är specialiserat på kreditförsäkring.

– Fennia vill genom samarbetet erbjuda sina kunder ekonomiskt trygghet, dvs. bra verktyg för att skydda företagets lönsamhet och kassaflöde. Det är tjänster som många små och medelstora företag skulle behöva som skydd för sin verksamhet, men som man i företagen kanske inte kommer att tänka på innan någon av kunderna plötsligt blir till exempel betalningsoförmögen, säger direktör Kimmo Hyvärinen, som ansvarar för Fennias företagskunder.

Tryg Garanti är en ny partner i Fenniakoncernens ekosystem. Genom sina partnerskap skapar Fennia den bästa kundupplevelsen.

– Med en kreditförsäkring kan företaget skydda sig mot förluster i en situation där kunden inte kan eller vill betala. Kunder är företagets största tillgång, varför inte försäkra också försäljningsfordringarna i affärsverksamheten, frågar kreditförsäkringsexpert Tomi Tupola på Tryg Garanti. Genom samarbetet med Fennia når vi en stor skara finländska små och medelstora företag.

Samarbetet går ut på att med Tryg Garantis sakkunskap och lösningar försäkra potentiella nya och nuvarande kunders försäljningsfordringar.

Mer information:

Kimmo Hyvärinen, direktör med ansvar för företagskunder, Fennia, tfn 040 742 2185
Tero Pyhältö, Country Manager, Tryg Garanti, tfn 020 780 5792

Fennia – för företagande och liv

Fenniakoncernen är partner inom ekonomisk trygghet för företag, företagare och hushåll. Våra tjänster genomförs av Fennia som specialiserat sig på skadeförsäkring, Fennia Liv som erbjuder frivilliga liv-, pensions- och sparförsäkringar och Fennia Kapitalförvaltning Ab som erbjuder kapitalförvaltningstjänster samt av servicebolaget Fennia-service Ab.

Tryg Garanti – i en värld som förändras gör vi det lätt för våra kunder att vara trygga

Tryg Garanti är en del av Trygkoncernen, den näst största skadeförsäkringsgruppen i Norden. Tryg Garantis produkter är kredit- och garantiförsäkring. Vi erbjuder kreditförsäkring som skydd för en av företagets viktigaste tillgångar, dess försäljningsfordningar.

Prenumerera