Fennias nya byggnadsskadetjänst hjälper dygnet runt – du får vid byggnadsskador hjälp från ett och samma nummer

Fennias nya tjänst Husassistans 24h hjälper dig att klara av skador betydligt snabbare och smidigare. I praktiken får du all hjälp du behöver från ett och samma telefonnummer för att klara av skadan.

Fennia lanserade i början av oktober tjänsten Fennias husassistans 24h för hushållskunder. Via tjänsten får kunder hjälp med att beställa skadekartläggning, förebygga följdskador och annat som behövs för att klara av skador. Den nya tjänsten omfattar alla nya byggnadsskador. Fennias partner är Lassila & Tikanoja.

För kunder är Fennias husassistans 24h ett telefonnummer, och genom att ringa numret får kunderna all hjälp som behövs för att klara av skador.

– När en skada är framme är det av betydelse hur smidigt man klarar av situationen. Vi har utmärkt erfarenhet av servicekoncept som bidrar till att klara av skador, som tjänsten FenniaVårdare, Fennias bilassistans 24h, glas- och mobilskadetjänsten och nödtjänsten för utlandsresenärer. Det är fint att vi nu får motsvarande tjänst också för byggnadsskador, säger Fennias servicedirektör Tapio Korttilalli.

– När en kund ringer gör man först en kartläggning av situationen och tar emot skadeanmälan. I den nya tjänsten får kunden all hjälp som behövs från ett och samma telefonnummer för att klara av skadan, såsom skadekartläggning, förebyggande av följdskador, rivning, torkning, återuppbyggnad och engångsersättningar. Kunden får hjälp med att klara av skadan så enkelt som möjligt, beskriver utvecklingschef Jussi Laukkanen på Fennia.

Fennias partner för tjänsten Husassistans 24h är Lassila & Tikanoja, som sköter kundtjänsten, skadan och skadesaneringen, såsom kartläggning, rivning, torkning och byggarbeten. I partnernätverket för byggnadsskador ingår dessutom en rad regionala och lokala samarbetspartner som kompletterar nätverket.

– L&T har mångårig erfarenhet av skadesanering i samarbete med Fennia. Vi är stolta över att kunna fördjupa vårt samarbete och tackar för förtroendet som visats våra tjänster. Vi är entusiastiska och ödmjuka inför den nya uppgiften att erbjuda Fennias kunder den nya tjänsten Husassistans 24h så att vi alltid har Fennias värderingar och orubbliga serviceattityd i minnet, säger rörelsedirektör Janne Vanhanen, som ansvarar för renoveringsbyggande hos L&T.

Fennias husassistans 24h betjänar från och med den 1 oktober 2018 på 010 503 2002.

Mer information:

Fenniakoncernen
Servicechef Tapio Korttilalli, tfn 040 521 4498, tapio.korttilalli@fennia.fi
Servicedirektör Laura Miettunen, tfn 040 137 4532, laura.miettunen@fennia.fi
Utvecklingschef Jussi Laukkanen, tfn 040 551 2089, jussi.laukkanen@fennia.fi

Lassila & Tikanoja
Rörelsedirektör Janne Vanhanen, L&T renovering, tfn 050 385 0986, janne.vanhanen@lassila-tikanoja.fi
Rörelsechef Timo Pekkanen, tfn 040 865 1600, timo.pekkanen@lassila-tikanoja.fi

Fennia – för företagande och liv

Fenniakoncernen är partner inom ekonomisk trygghet för företag, företagare och hushåll. Våra tjänster genomförs av Fennia som specialiserat sig på skadeförsäkring, Fennia Liv som erbjuder frivilliga liv-, pensions- och sparförsäkringar och Fennia Kapitalförvaltning Ab som erbjuder kapitalförvaltningstjänster samt av servicebolaget Fennia-service Ab.

Lassila & Tikanoja – aktör inom cirkulär ekonomi

Lassila & Tikanoja är ett företag som tillämpar cirkulär ekonomi i praktiken. I samarbete med våra kunder håller vi materiel, fastigheter och fabriker i produktionsbruk så länge som möjligt samt effektiviserar råvaru- och energianvändning. Vi hjälper våra kunder att bevara värdet på fastigheter och materiel samt att skydda miljön. Detta gör vi genom att erbjuda ansvarsfulla och hållbara servicelösningar som underlättar kundernas vardag.

Prenumerera