Fennias skadeförsäkring gjorde bra resultat – Skadekostnaderna minskade

År 2017 var i sin helhet ett bra år för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia. Bolagets riskprocent sjönk på grund av minskade skadekostnader.

– 2017 var ett brytningsår för företagsförsäkring. Satsningarna på förebyggande säkerhetsarbete tillsammans med våra företagskunder har klart minskat antalet skador. Denna positiva utveckling kunde också beaktas i prissättningen av försäkringar. Prisjusteringen, särskilt inom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, var positiv för kunderna, men syns å andra sidan som minskad premieinkomst, påpekar koncernchef Antti Kuljukka.

– Avkastningen på placeringar som fortsatt att öka under en längre tid, vilket är positivt, har för sin del byggt upp bolagets starka solvens, konstaterar Kuljukka.

Försäkringsverksamhet

Premieinkomsten från skadeförsäkringen före återförsäkrares andel var 394 miljoner euro (417 mn euro). Premieinkomsten från den mottagna återförsäkringen var 0,4 miljoner euro (0,3 mn euro).

Bolaget beslöt att sänka den beräkningsränta som används vid diskontering av ansvarsskulden till 1,5 procent (2,0 %). Till följd av detta steg ansvarsskulden och ersättningskostnaderna till 52 miljoner euro.

I slutet av redovisningsåret genomfördes också andra ändringar av grunderna för den försäkringstekniska ansvarsskulden, som för sin del minskade ansvarsskulden och ersättningskostnaderna med lite över 53 miljoner euro. Dessa ändringar av grunderna för den försäkringstekniska ansvarsskulden förbättrade räkenskapsperiodens riskprocent och skadekvot på bolagsnivå med 0,3 procentenheter. Ändringarna av beräkningsgrunden, som gjordes under jämförelseåret, ökade ansvarsskulden med 20 miljoner euro, vilket försämrade jämförelseårets riskprocent och skadekvot med 4,8 procentenheter.

Bolagets totalkostnadsprocent var 96,6 procent (100,9 %). Bolagets totalkostnadsprocent utan ändring i beräkningsgrunden och andra poster av engångskaraktär sjönk och var 93,6 procent (94,7 %), av vilken skadorna (riskprocent) utgjorde 61,4 procent (62,2 %) och driftskostnaderna och kostnaderna för skaderegleringen (omkostnadsprocent) 32,2 procent (32,5 %).

Placeringsverksamhet

Bolagets placeringsintäkter enligt verkligt värde var 79 miljoner euro (42 mn euro), dvs. avkastningen var 4,7 procent (2,7 %) på placerat kapital. Nettointäkterna från bolagets placeringsverksamhet, vilka bokförts i bolagets resultat, var 59 miljoner euro (17 mn euro).

Resultat

Bolagets rörelsevinst var 61,2 miljoner euro (0,1 mn euro). Det försäkringstekniska resultatet fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Till den ökade rörelsevinsten bidrog särskilt högre försäljningsvinster från placeringar jämfört med jämförelseåret. Ändringen i grunderna för den försäkringstekniska ansvarsskulden belastade jämförelseårets försäkringstekniska resultat, som minskade rörelsevinsten med 20 miljoner euro.

Bolagets utjämningsbelopp växte med 30 miljoner euro till 312 miljoner euro (281 mn euro).

Personal

År 2017 hade bolaget i genomsnitt 892 anställda (935).

– Bolagen i Fenniakoncernen är i bra skick och solvensen är stark. Vi kan erbjuda våra nuvarande och nya kunder ännu bättre service, säger Kuljukka om målen enligt Fennias vision.


Bilagor:

Resultatanalys och placeringsbestånd 2017 (pdf)


Mer information:

verkställande direktör Antti Kuljukka, tfn 010 503 6600

kommunikationsdirektör Eliisa Anttila, tfn 010 503 6961, 050 598 9769


Fennia – för företagande och liv

Fenniakoncernen är partner inom ekonomisk trygghet för företag, företagare och hushåll. Våra tjänster genomförs av Fennia som specialiserat sig på skadeförsäkring, Fennia Liv som erbjuder frivilliga liv-, pensions- och sparförsäkringar och Fennia Kapitalförvaltning Ab som erbjuder kapitalförvaltningstjänster.

Prenumerera

Dokument & länkar