Henry Backlund, Anni Ronkainen, Risto Tornivaara och Tomi Yli-Kyyny nya styrelsemedlemmar i Fennia

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias förvaltningsråd har utsett Henry Backlund, Anni Ronkainen, Risto Tornivaara och Tomi Yli-Kyyny till nya medlemmar i Fennias styrelse från och med den 1 januari 2019.

Henry Backlund
grundare, styrelseordförande, Dermoshop Ab

Anni Ronkainen
Executive Vice President, Chief Digital Officer, Kesko Abp

Risto Tornivaara
Senior Advisor, Sitra

Tomi Yli-Kyyny
verkställande direktör, Caruna Networks Oy

I Fennias styrelse fortsätter Mikael Ahlbäck, Matti Pörhö, Eva Liljeblom, Jyrki Mäkynen och Paul Stucki.

Fenniakoncernen

Fenniakoncernen är partner inom ekonomisk trygghet för företag, företagare och hushåll. Våra tjänster genomförs av Fennia som specialiserat sig på skadeförsäkring, Fennia Liv som erbjuder frivilliga liv-, pensions- och sparförsäkringar och Fennia Kapitalförvaltning Ab som erbjuder kapitalförvaltningstjänster samt av servicebolaget Fennia-service Ab.

Prenumerera