De flesta svenskar tror inte på karriär på jobbet

En majoritet av svenskarna, 58 procent, uppger att de inte tror det är möjligt att avancera från lägsta till högsta nivå på den egna arbetsplatsen. Resultatet kommer från en undersökning som genomförts av Key Solutions i samarbete med Userneeds. Samtidigt har Key Solutions själva anställt sin tidigare jultomte som vd.

Undersökningen som genomfördes under sommaren visar att många svenskar inte tror det är möjligt att göra karriär och bli högsta chef på den egna arbetsplatsen. Av de drygt 1000 förvärvsarbetande svenskar som svaradepå frågan var det mindre än en tredjedel, 32 procent, som trodde det var möjligt. Majoriteten trodde alltså inte det kunde gå.

Samtidigt finns det exempel på att det åtminstone på vissa arbetsplatser går att komma långt. På Key Solutions, ett säljbolag som startades i Västerås 2008 och som nu har mer än 100 anställda på fyra platser runt om i landet, blev vd:n Tomas Lydahl först anlitad som jultomte.
- Det stämmer faktiskt att mitt första uppdrag på Key Solutions var som tomte på företagets julavslutning. Sedan dess har det förstås hunnit rinna en del vatten under broarna, och jag hade haft en rad olika uppdrag på företaget innan jag i våras slutligen blev vd, berättar Tomas Lydahl.

Tomas Lydahl betonar vikten av att det går att göra karriär inom företaget. Han tror den tydliga karriärvägen är en av orsakerna till att Key Solutions i somras utsågs till en av Europas bästa arbetsplatser inom kategorin små och medelstora företag av Great Place to Work Institute.
-Jag är övertygad om att det är väldigt viktigt att ha en tydlig karriärstege inom företaget. Alla ska vara medvetna om hur man kan komma framåt. Det gör att hela företaget blir mer dynamiskt och dessutom roligare att jobba på, säger Tomas Lydahl.    

Om undersökningen
Key Solutions genomförde en webbenkät i samarbete med undersökningsföretaget Userneeds. Sammanlagt 1041 förvärvsarbetande svenskar fick svara på frågan: ”Tror du det är möjligt att avancera från lägsta till högsta nivå på din arbetsplats?”. Det var 57,54% (599 personer) som svarade ”nej”, 32,18% (335 personer) som svarade” ja” och 10,28% (107 personer) som svarade ”vet ej”.

För mer information, kontakta:
Tomas Lydahl, VD Key Solutions AB, Tel +4672-853 00 70, e-post: tomas@keysolutions.se

Om Key Solutions
Key Solutions är en säljbyrå med fokus på event- och direktförsäljning och erbjuder kvalificerade och kompletta sälj- och marknadsföringslösningar. Företaget har flera år vunnit priser som Sveriges bästa säljbyrå och även som en av Sveriges och Europas bästa arbetsplatser. Bland samarbetspartners finns marknadsledande företag inom event, media, IT och telekom. Key Solutions har 100 anställda på fyra kontor runt om i landet: Västerås, Malmö, Göteborg och Örebro. Företaget startades 2008.
www.keysolutions.se

Taggar: