De miljövänligare Kiilto Freeze -55 °C, Kiilto Leakfinder och Kiilto Pressureclean finns nu tillgängliga

I aerosolerna Kiilto Freeze -55 °C, Kiilto Leakfinder och Kiilto Pressureclean, som har utvecklats för proffsbruk, används det nya drivmedlet HFO. Tack vare det är produkterna nu ännu miljövänligare än tidigare. Produkternas egenskaper förblir oförändrade.

I utvecklingen av drivmedel har fokus alltsedan freonernas inverkan på ozonskiktet konstaterades legat på att minska miljöpåverkan. I de förnyade aerosolerna var HFC-drivmedlet som användes tidigare ett grönare alternativ än sina föregångare, men tack vare HFO-ändringen minskar produkternas inverkan på klimatuppvärmningen ytterligare.

Utgångspunkt för utvecklingen är miljöprestanda

Drivmedlens miljöpåverkan kan presenteras med två värden. ODP (Ozone Depletion Potential) beskriver ett medels påverkan på ozonskiktet. GWP (Global Warming Potential) visar hur mycket en produkt bidrar till klimatuppvärmningen.

”I vår produktutveckling är det viktigt att få fram och introducera allt säkrare och miljövänligare alternativ, men utan att pruta på vedertagen effekt eller kvalitet. I HFC-drivmedlet, som var i bruk tidigare, är ODP-värdet noll, det var således inte skadligt för atmosfären. I dess GWP-värde fanns dock fortfarande utrymme för förbättring. Det nya drivmedlets ODP är också noll, medan dess GWP har minskat klart. Med tanke på klimatuppvärmningen är HFO-drivmedlet ett bättre alternativ än det tidigare HFC-drivmedlet”, preciserar Kiiltos produktutvecklingschef Pia Sjöberg.

Du känner igen aerosolerna med nytt drivmedel på texten ”Uudistettu! Renewed!” på främre delen av förpackningen.

Taggar:

Om oss

Kiilto is a family-owned company from Finland, with a hundred-year history and a vision looking ahead to 2080. We develop, manufacture and market chemical industry solutions in four business areas: construction, industrial bonding and hygiene solutions, professional cleanliness and hygiene, and consumer business. The key principles underlying our operations are environmental leadership, closeness, and commitment to the future. We operate in 12 countries and employ nearly 1000 people.

Prenumerera

Media

Media

Citat

I vår produktutveckling är det viktigt att få fram och introducera allt säkrare och miljövänligare alternativ, men utan att pruta på vedertagen effekt eller kvalitet.
Pia Sjöberg | produktutvecklingschef | Kiilto