Ett välskött golv håller längre

Report this content

En riktig skötsel och ett korrekt skydd av golvmaterialet resulterar i en längre livslängd för golvytan, ett bättre utseende och en lättare upprätthållande städning. Med en bra skötsel av golvet kan skråmor och slitage som uppkommit under golvets användning döljas/täckas samt minska att smuts fastnar på golvet.

Sommarperioden som vi nu står inför erbjuder en utomordentlig möjlighet till serviceåtgärder av lokalerna. Det är förnuftigt att förlägga tiden för vaxning av exempelvis offentliga lokaler som läroinrättningar, ämbetsverk och kontor till semesterperioden.


Korrekta produkter för de olika momenten

Det bästa slutresultatet uppnås enkelt, effektivt och tryggt genom att vid de olika arbetsmomenten av golvets skötsel använda därtill avsedda specifika produkter. Det finns produkter som är optimala för varje arbetsmoment, det vill säga vaxborttagning, vaxning och upprätthållande skötsel. Kiilto Proprodukterna som är avsedda för proffs utvecklas och tillverkas i Finland med omtanke om ekologiskt hållbara val utan att göra avkall på kvaliteten.

1 Borttagning av det gamla vaxet

Då golvytan är så sliten, att det inte längre går att upprätthålla den överenskomna sanitetsnivån med normal upprätthållande städning, är det dags att utföra vaxborttagning och ny vaxning. Vaxborttagningsmedlet väljs alltid utgående från golvmaterialet och den kvantitet och ett hur djupt skikt gammalt vax som ska avlägsnas. I Kiiltos sortiment ingår 4 olika effektiva vaxborttagningsmedel för proffs. Kiilto Pro polishborttagningsmedel

2 Vaxning

Då golvytan är ren och torr kan den behandlas med skyddsmedlet. Vaxningen kan minska slitaget, underlätta rengöringen och förbättra ytmaterialets utseende och egenskaper. Kiilto har utvecklat en egen serie produkter - Kiilto Silk - för proffs, vars vaxer passar till grundvaxning och kompletterande vaxning av alla vaxbara golvytor. Kiilto Silkvaxer är hållbara, lättanvända och trygga att använda. Underhållet av ett golv som är vaxat med Kiilto Silk är enkelt. Dessutom har Kiilto utvecklat särskilda skyddsämnen för sten och betong och ett halkskyddsbehandlat vax avsett för våta utrymmen, trappor och aulor. Kiilto Pro golvpolish


3 Underhållet av ett vaxat golv

För att bevara en vacker golvyta rekommenderar vi användning av (rätt) skötselmedel för rening vid den underhållande städningen eller då och då vid poleringen. Jämsides med ett allrengöringsmedel kan skötselmedlet användas exempelvis turvis, beroende på hur golvet slits. Att använda skötselmedel underlättar den underhållande städningen genom att det utjämnar slitagepunkterna på golvet och minskar att smuts fastnar på golvytan. Kiilto Pro golvvårdprodukter

I Finland har Kiilto en stark expertkår som gärna hjälper till och ger ytterligare information om medlen och metoderna. Här kan du bekanta dig med våra experter och hitta den som är närmast dig.

Våra experter anordnar också undervisningstillfällen. I vårt sortiment ingår bland annat skolningen En lyckad vaxning. Fråga mera!

Taggar:

Prenumerera

Media

Media