God handhygien förhindrar smittspridning

Report this content

God handhygien är ett enkelt sätt att undvika olika infektionssjukdomar. Noggrann tvätt räcker inte alltid. Kiilto har lång erfarenhet av utveckling av krävande hygienlösningar för hälsovården. 

Otvättade händer bär alltid på bakterier. De överförs till olika ytor och därifrån till nya händer. Sjukdomar sprids utan att man skakar hand med någon. 

– Handhygien är hälsovårdens utgångspunkt och en central faktor vid bekämpning av infektioner. Användningen av handdesinfektion påskyndar arbetet och är effektivare än handtvätt. I hälsovården används handdesinfektion om det inte är fråga om att tvätta bort smuts, berättar Päivi Godden, affärsutvecklingschef för Kiiltos produkter för sjukhus- och personhygien.

I Kiiltos Erisan-produktfamilj ingår många handhygienprodukter utvecklade för yrkesmässig användning. God handhygien omfattar också omvårdnad av huden.

Godden berättar att Erisan har varit en del av sjukhushygienen sedan början av 1980-talet.

– Då fanns en separat Erisan sjukhushygienavdelning. 

Ta seden dit man kommer

Det finns landsspecifika skillnader och preferenser mellan de nordiska länderna i användningen av handhygienprodukter . Kiiltos dotterbolag i Sverige, Norge och Danmark har vart och ett sina traditionella varumärken.

Medan Erisan Pro är en av hörnstenarna i den finländska hälsovårdens handhygien har man i Sverige sedan 1970 varit hängiven DAX, i Danmark sedan 1965 Plum och i Norge redan från så tidigt som 1920-talet Antibac eller deras tidiga föregångare.

– I norr behöver vi mer vårdande produkter än i länder med fuktigare klimat. I lagstiftningen finns också små landsspecifika skillnader vad gäller olika komponenters användning. Dessutom växlar preferenserna, konstaterar Godden.

Det finns till exempel skillnader i denaturering av handdesinfektionsmedel. I Finland används nästan inte alls isopropanol som i övriga Norden. Det har en starkare doft som finländarna inte är vana vid. Här används etanolbaserade produkter med mildare doft. Godden påminner om att produkterna är lika effektiva oavsett tillverkningsmetod.

Med på marknaden

Kiilto och dess nordiska dotterbolag verkar aktivt för att främja handhygienen inom hälsovården.

Marknadsföringschef Helle Bilstedt från Danmark berättar att bolaget deltar regelbundet i evenemang som arrangeras av branschens industrier och målgrupper och är med som sakkunnig även i olika studiedagar och seminarier. 

Ann Mari Østtorp lägger till att i Norge anses det viktigt att delta i branschens evenemang för att Antibac-produktfamiljen ska bli känd även bland nästa generations fackfolk. 

Marknadsföringschef Annika Nilsson vid KiiltoCleans enhet i Sverige berättar också att bolagets storkundsansvarig regelbundet besöker sjukhus för att prata om handhygien.

Branschens stora samtalsämne just nu i Norden är rätt användning av handdesinfektion och hur nivån på handhygienen skulle kunna förbättras ytterligare på sjukhus och i kontakterna mellan människor. WHO har ett pågående handhygienprogram med fem punkter, 5 Moments for Hand Hygiene, som märks tydligt i sjukhusvärlden.

– Numera talas det mycket om multiresistenta bakterier men handhygien är viktig även vid bekämpning av så vanliga sjukdomar som norovirus, påpekar Godden.
 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media