KiiltoClean A/S blir KiiltoClean AB den 4 januari 2021

Report this content

Vi vill härmed informera er om att KiiltoClean A/S genomför en bolagsändring som träder i kraft 2021-01-04.

KiiltoClean vill ha en tydlig och transparent gruppstruktur. Därför kommer den svenska verksamheten, som idag hanteras som en filial till danska KiiltoClean A/S, att överföras till ett svenskt koncernföretag, KiiltoClean AB. Samma personer med samma kontaktinformation kommer att fortsätta att samarbeta med dig och det finns inga ändringar i produkter eller priser. Förändringen är en rent strukturell förändring inom koncernen.

Detta innebär att KiiltoClean AB är er businesspartner och leverantör från den fjärde januari 2021.

Inga ändringar görs gällande inneliggande orders, dessa kommer slutlevereras och faktureras mot det organisationsnummer de är beställda mot även efter 2021-01-04.

Nya orders ska fr o m 2021-01-04 vara ställda till KilltoClean AB.

Vår post- och besöksadress är som tidigare:
Täby (bolagets säte): Mallslingan 32, Box 7080, 187 12 Täby
Malmö: Hyllie Stationstorg 2, 5 tr, 215 32 Malmö

Om ni har frågor angående bolagsändringen är ni välkomna att kontakta oss.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media