Svanenmärkta rengöringsmedel för bra inomhusluft

Report this content

Ett Svanenmärkt rengöringsmedel är ett bra val med tanke på miljön. Det är också säkert för användaren och bra för inomhusluften.

Beståndsdelarna i ett Svanenmärkt rengöringsmedel är nedbrytbara och är inte skadliga för vattenlevande organismer. Det ger ett testat rent resultat med rekommenderad dosering. Dessutom är mängden förpackningsmaterial begränsad.

Bland Svanenmärkets kriterier för rengöringsmedel finns det även krav som har en positiv inverkan på inomhusluften:

Svanenmärkta rengöringsmedel får inte innehålla allergiframkallande ämnen, med ett fåtal undantag för parfymer och konserveringsmedel. Allergiframkallande ämnen som kommer in via luftvägarna kan i inomhusluften orsaka allergi- eller astmasymtom och andningssvårigheter.

Det finns strikta krav på parfymer, och i sprayprodukter för professionellt bruk är de helt förbjudna. Många är känsliga för parfymer och ännu fler undviker dem. Genom att begränsa användningen av allergiframkallande ämnen blir inomhusluften bättre även för dem som inte är känsliga för parfymer. Sprayprodukter har störst inverkan på kvaliteten på inomhusluften. Professionella städare använder dessa produkter dagligen och därför är det viktigt att begränsa innehållet av allergiframkallande ämnen särskilt i sprayprodukter för professionellt bruk.

 
De nya kriterierna har ännu större inverkan på inomhusluften

Kriterierna för Svanenmärket förnyas regelbundet och samtidig ska även tillstånden förnyas enligt dessa. De nya kriterierna publiceras i november 2018 och i dem beaktas rengöringsmedlens inverkan på inomhusluften i ännu större utsträckning än tidigare:

Det mycket omdiskuterade konserveringsmedlet metylisotiazolinon är framöver helt förbjudet i Svanenmärkta rengöringsmedel. Det kan redan i låga halter ge allergi vid både beröring och inandning.

Flyktiga organiska föreningar (VOC), med undantag av etanol och isopropanol, är också helt förbjudna framöver. Flyktiga organiska föreningar orsakar allmänt bland annat irritation i ögon och luftvägar, huvudvärk och illamående.

Svanenmärkta sprayprodukter ska framöver ha skummunstycke. Sprayprodukter påverkar inomhusluften genom att de ökar mängden aerosoler som andas in. Mängden aerosoler minskar när sprayprodukten är i skumform och detta förbättrar kvaliteten på inomhusluften.

Se alla våra Svanenmärkta produkter

Tiina Laurén

Affärsutvecklingschef
Professionell städning
tiina.lauren@kiilto.com
040 740 9095

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media