• news.cision.com/
  • Kiliaro AB/
  • Idag inleds handeln i Kiliaros aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market

Idag inleds handeln i Kiliaros aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market

Report this content

STOCKHOLM, SVERIGE – 17 september 2021: Idag inleds handeln i Kiliaro AB:s (”Kiliaro” eller ”Bolaget”) aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Bolagets aktier handlas under kortnamnet ”KILI” och ISIN-kod SE0016275333 och teckningsoptioner av serie TO1 handlas under kortnamnet ”KILI TO1” och ISIN-kod SE0016288559.

Emission av units inför notering

Noteringen på First North föregås av en emission av units, vars teckningstid pågick under augusti/september 2021. Emissionen tecknades till totalt cirka 21 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 101 procent, och Bolaget tillfördes cirka 20,7 MSEK före emissionskostnader. Bolaget tillfördes genom emissionen cirka 260 nya aktieägare.

För mer information om noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Kiliaro, vänligen kontakta:

Elie Komo, VD, Kiliaro

Telefon: +46 (0)723 333 026

E-post: elie@kiliaro.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 (0) 11 32 30 732

E-post: ca@skmg.se

Om Kiliaro AB

Kiliaro erbjuder en bildgalleriapplikation med banbrytande funktionalitet i form av automatisk delning av foto och video samt chatfunktionalitet, direkt i bildgalleri-appen. Tillsammans med ett konkurrenskraftigt erbjudande med molnlagring med obegränsat utrymme för endast 19 kr/mån samt höga krav på integritet och säkerhet, är Kiliaro här för att ta bildgalleriet för privatpersoner till nästa nivå. Läs mer på www.kiliaro.com.