Intjäning av Kindred Group plc 2016 Performance Share Plan

Report this content

Den 30 september 2016 tilldelade Kindred Group prestationsbaserade aktierätter (PSP) till ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Denna tilldelning kunde intjänas under förutsättning att koncernen uppnådde vissa resultatmål under de tre räkenskapsåren 2016 - 2018 samt fortsatt anställning.

Den 1 oktober 2019 har hela värdet av 2016 års PSP intjänats. Utvärderingen av de faktiska affärsresultaten mot resultatmålen bekräftade att alla mål under de tre räkenskapsåren 2016 - 2018 har uppnåtts med mer än 100 procent. Det totala antalet intjänade aktierätter var 306 599 och tilldelning av 306 599 svenska depåbevis från Kindred Groups återköpsprogram för aktier har skett.

Resultatmål                                                             Mål uppnått

Resultat före avskrivningar (EBITDA)                     101%

Bruttobidrag                                                             102%

Fritt kassaflöde                                                        103%

Efter denna transaktion innehas 3 226 521 svenska depåbevis av Kindred Group inom ramen för aktieåterköpsprogrammen. Det totala antalet emitterade aktier i Kindred Group plc uppgår till 230 126 200, envar med ett nominellt värde om 0,000625 GBP.

För ytterligare information:

Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

Om Kindred Group

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, Australien och USA. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 25 miljoner kunder via något av de 11 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,600 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och är medgrundare av IBIA, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar