Kindred Group plc Delårsrapport januari – september 2019 (ej reviderad)

Report this content

Tredje kvartalet och perioden januari till september i sammandrag

  • Spelöverskottet uppgick till 226,0 (230,7) miljoner GBP för tredje kvartalet 2019 till 676,6 (657,5) miljoner GBP för perioden januari till september 2019.
  • Underliggande EBITDA för tredje kvartalet 2019 uppgick till 37,2 (55,7) miljoner GBP och 98,3 (144,9) miljoner GBP för perioden januari till september 2019.
  • Nettokassaflöde från den löpande verksamheten för tredje kvartalet 2019 uppgick till 43,4 (39,1) miljoner GBP och 92,0 (136,2) miljoner GBP för perioden januari till september 2019.
  • Resultatet före skatt för tredje kvartalet 2019 uppgick till 21,4 (42,0) miljoner GBP och 53,8 (104,5) miljoner GBP för perioden januari till september 2019.
  • Resultatet efter skatt för tredje kvartalet 2019 uppgick till 18,1 (36,9) miljoner GBP och 45,7 (92,3) miljoner GBP för perioden januari till september 2019.
  • Resultat per aktie för tredje kvartalet 2019 uppgick till 0,080 (0,163) GBP och för perioden januari till september 2019 till 0,202 (0,406) GBP.
  • Antalet aktiva kunder under kvartalets uppgick till 1 384 416 (1 530 327).

"Utmanande förhållanden på viktiga marknader kvarstår men stark intäktsökning på lokalt licensierade med 33 procent."

”Liknande som vi såg under första halvåret 2019 har omregleringen i Sverige resulterat i besvärliga marknadsförhållanden under tredje kvartalet. De nuvarande villkoren gör det svårt att attrahera kunder in i systemet och kan leda till försämrad kanalisering. Detta i kombination med en lägre bruttomarginal än vanligt i sportsboken i september har lett till ett märkbart lägre spelöverskott och en minskning av EBITDA-bidraget från Sverige med 12,8 miljoner GBP jämfört med tredje kvartalet 2018. Vi ser också fortsatt motvind i Nederländerna på grund av borttagandet av betalningslösningen iDeal.”

”Utanför Sverige och Nederländerna har vi dock sett en mycket stark tillväxt på flera andra marknader, inklusive Storbritannien och Frankrike. Tillväxten i lokalt licensierade marknader var särskilt stark med 33 procent, eller 13 procent exklusive Sverige, jämfört med samma kvartal förra året. Som förväntat, har detta resulterat i marginalpress från högre spelskatter som ökade med 26 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Men detta fokus kommer att driva en mer hållbar framtida vinsttillväxt. Lokalt licensierade marknader svarade för 57 procent av det totala spelöverskottet under kvartalet.”

”Under kvartalet lanserade vi sportspel i New Jersey och ”Unibet Sportsbook Lounge” i Pennsylvania med onlineprodukterna live i november. Detta kommer att ge oss en större möjlighet att leverera intäktstillväxt och på längre sikt vinst. Våra investeringar i USA under tredje kvartalet bidrog negativt med 1,8 miljoner GBP till EBITDA.”

"Under perioden från den 1 oktober till den 23 oktober 2019 var det genomsnittliga dagliga spelöverskottet i GBP 9 procent högre (10 procent i fasta växelkurser) jämfört med samma period föregående år och antalet aktiva kunder var 2 procent högre än motsvarande period 2018," säger Henrik Tjärnström, CEO Kindred Group.

I dag, fredag den 25 oktober 2019 klockan 09.00 CEST håller Kindreds CEO Henrik Tjärnström en presentation på Kindreds kontor, Regeringsgatan 25 i Stockholm. Presentationen hålls på engelska.

Presentationen går även att följa live via Kindreds sajt www.kindredgroup.com/Q32019. Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 8 5664 2707.

Kindred Group har lokala licenser i Storbritannien, Sverige, Frankrike, Belgien, Danmark, Tyskland (Schleswig-Holstein), Italien, Australien, Irland, Rumänien, Estland, Pennsylvania och New Jersey, samt internationella spellicenser I Malta och Gibraltar. Kindred Group betalar spelskatter i alla marknader i enlighet med gällande lokal lagstiftning.

Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning, MAR.

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations                                                                  +44 788 799 6116

Henrik Tjärnström, CEO                                                                                    +46 723 878 059

Om Kindred Group

Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap och är en av Europas största förmedlare av spel och digitalt innehåll. Inom Kindred Group ryms 11 varumärken som erbjuder tjänster till över 26 miljoner kunder över hela världen. Kindred Group är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), är medgrundare av International Betting Integrity Association (IBIA), samt granskas och är certifierat av eCOGRA för sin överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Läs mer på www.kindredgroup.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar