Kindred Group slutför förvärvet av Relax Gaming

Report this content

Kindred Group har den 1 oktober 2021 slutfört förvärvet av de återstående utestående aktierna i Relax Gaming, en ledande och snabbt växande B2B iGaming-leverantör.

Kindred Group publicerade den 2 juli 2021 att bolaget ingått ett avtal om att förvärva de resterande 66,6 procent av de utestående aktierna i Relax Gaming. Relax Gaming är en marknadsledande B2B iGaming-leverantör som designar och utvecklar onlinekasinospel, som stöds av en öppen distributionsplattform för tredjepartsaggregering, samt egna poker- och bingoprodukter. Företaget grundades 2010 och har idag cirka 240 heltidsanställda och fyra större kontor i Estland, Malta, Serbien och Sverige. Kindred har varit delägare i Relax Gaming sedan 2013 och var före transaktionen den största ägaren med 33,4 procent av aktierna.

Förvärvet påskyndar Kindreds strategi att öka sitt fokus på produkt- och kundupplevelse genom en stärkt produktkontroll och produktdifferentiering. Förvärvet förväntas generera årliga synergier på 8 miljoner EUR för koncernen under de kommande tre åren, särskilt drivet av lägre investeringsbehov och lägre försäljningskostnader. För att säkerställa fortsatt integritet hos Relax Gamings B2B-kunder är Kindreds avsikt att behålla Relax Gaming som en oberoende enhet inom koncernen med separat styrelse och ledningsgrupp. Patrik Österåker, medgrundare av Relax Gaming kommer att fortsätta som styrelseordförande. Kindreds ambition är att fortsätta investera i Relax Gaming för att befästa positionen som en ledande iGaming-leverantör genom att ytterligare stärka Relax Gamings produktutbud och bredda kundbasen.

I samband med slutförandet av transaktionen har alla befintliga personaloptionsprogram i Relax Gaming utövats och Relax Gamings ledning behåller cirka sju procent av de totala utspädda aktierna i bolaget för att tydliggöra sin delaktighet i företagets framtida framgång. Detta innebär att Kindreds ägande i Relax Gaming är 93 procent av de totala utspädda aktierna i bolaget efter slutförandet av transaktionen.

Transaktionen värderar Relax Gaming upp till 320 miljoner EUR på en kontantfri och skuldfri basis (EV) och ett totalt värde på de utestående aktierna på cirka 295 miljoner EUR (Equity value). Kindred kommer att betala en köpeskilling kontant vid fullbordandet på cirka 80 miljoner EUR (på en kontantfri och skuldfri basis). Utöver detta finns en möjlig tilläggsköpeskilling som uppgår till maximalt 113 miljoner EUR som kan utbetalas under 2022 och 2023, förutsatt att Relax Gaming uppnår vissa finansiella milstolpar.

Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-01 13:30 CET.

För ytterligare information:
Patrick Kortman, Head of Corporate Development & Investor Relations, 
ir@kindredgroup.com, +46 723 877 438

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1 600 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA (International Betting Integrity Association), samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Taggar: