Bypassavskiljare från Kingspan som håller måttet vid höga flöden

Bypassavskiljare används på de ställen där det kan komma väldigt höga flöden, då de hjälper till att få undan vätska så att det inte blir några översvämningar. De kallas också för fullretentionsseparatorer, och de från Kingspan tar hand om hela flödet som motsvarar regn vid 65 mm/timma. Vid stora anläggningar där det inte går att acceptera en kortvarig översvämning, anpassas storleken på avskiljaren.Ett par ställen som kan ha ett behov är exempelvis:

  • Parkeringsytor – Här vill man helst inte ha översvämningar då flertalet transportmedel kan skadas av en eventuell översvämning.
  • Vägar – I detta fall handlar det om att säkerställa säkerheten och framkomligheten för fordon.
  • Lätt förorenade handelsområden – För att kunna bedriva sina verksamheter i dessa områden, måste man kunna lita på att föroreningar inte åker med vattnet. Och detta kan man i många fall förhindra och i de andra förminska genom att det inte blir översvämmat.
  • Platser med mycket elektrisk utrustning – Här handlar det först och främst om säkerhet, men också att säkerställa elektrisk utrustning som i många fall kostar väldigt mycket speciellt industriella.

Nu har vi nämnt ett par platser, men det finns så klart många fler som kan ha användning för denna produkt. Ett exempel vore att använda dessa i privata bostäder(i mindre format självfallet) med källare speciellt i åtanke.

Vi på Kingspan Klargester har över 60 års erfarenhet av reningsverk. Och är experter och innovatörer inom områdena: miljöanpassade lösningar för lagring av energi, bearbetning av avloppsvatten och uppsamling av regnvatten och generering av vind- och solkraft. Vi erbjuder också ekonomiskt hållbara lösningar för övervakning och service av de paket vi levererar, som försörjer hem och företag med energi världen över. Våra värdeord är följande: Expertis, pålitlighet och förtroende, detta speglas i det stora värde vi sätter i vår service och kvalitet i allt vi gör.

Prenumerera

Media

Media