DELTAGANDE I NYEMISSION I MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.

NOT FOR DISTRIBUTION IN USA, CANADA OR JAPAN

Investment AB Kinnevik (”Kinnevik”) meddelade idag att man till fullo stödjer den nyemission som Millicom International Cellular S.A. (”Millicom”) annonserade tidigare idag. Kinnevik äger cirka 35% av aktierna i Millicom och avser att delta i erbjudandet. Kinnevik kommer att förbinda sig att inte sälja några aktier och/eller depåbevis i Millicom, eller några värdepapper som kan konverteras till eller bytas mot aktier och/eller depåbevis i Millicom under 120 dagar. För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta: Vigo Carlund, President & CEO +46 (0) 8 562 000 00 Henrik Persson, Investor Relations +46 (0) 8 562 000 87 +46 (0) 707 62 00 87

Dokument & länkar