KINNEVIK FÖRVÄRVAR SVENSKA DEPÅBEVIS OCH KONVERTIBLA SKULDEBREV I MILLICOM

NOT FOR DISTRIBUTION IN USA, CANADA OR JAPAN Investment AB Kinnevik (”Kinnevik”) meddelade idag att man har köpt 4.050.000 aktier i Millicom International Cellular S.A. (”Millicom”) och 35 MUSD i konvertibla skuldebrev i den nyemission (”transaktionen”) som genomförts av Millicom. Efter transaktionen äger Kinnevik 35,7% av kapital och röster i Millicom, under förutsättning att Morgan Stanley utnyttjar sin option att teckna ytterligare aktier i nyemissionen. Givet att Kinnevik och övriga innehavare av konvertibla skuldebrev, inklusive möjlighet till överteckning, omvandlar sina innehav till aktier kommer Kinnevik att äga 34,7% av kapital och röster i Millicom. Totalt uppgår Kinneviks investering till 870 MSEK. Investeringen finansieras i sin helhet genom Kinneviks likviditetsreserv inklusive existerande outnyttjade kreditramar som per den 30 september 2004 uppgick till 1 732 MSEK.

Kinnevik kommer att förbinda sig att inte sälja några aktier och/eller depåbevis i Millicom, eller några värdepapper som kan konverteras till eller bytas mot aktier och/eller depåbevis i Millicom under 120 dagar. För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta: Vigo Carlund, VD och koncernchef tel +46 (0) 8 562 000 00 Henrik Persson, Investor Relations tel +46 (0) 8 562 000 87 mob +46 (0) 707 62 00 87

Dokument & länkar