Kinneviks försäljning av skog och sågverk till Sveaskog genomförd

Report this content

Kinneviks försäljning av skog och sågverk till Sveaskog genomförd I enlighet med den pressinformation som lämnades den 19 juni 2002 har försäljningen av c:a 200 000 ha skogsmark av Korsnäs skogar samt sågverksrörelsen (Kastets sågverk) inom Korsnäs avslutats. Kontant köpeskilling om ca 2000 MSEK har erlagts. Reavinst om c:a 750 MSEK är i linje med tidigare lämnad information. Uppgörelsen innefattar även råvaruavtal mellan Korsnäs och Sveaskog. Stockholm den 27 augusti 2002 INDUSTRIFÖRVALTNINGS AB KINNEVIK För ytterligare information: Vigo Carlund, VD, Industriförvaltnings AB Kinnevik, 08-562 000 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00350/wkr0002.pdf

Dokument & länkar