Stockholm leder vägen när Europas städer förbereds för drönare

Report this content

Stockholm har tillsammans med Helsingfors och Hamburg tilldelats en ledande roll i ett EU-projekt som ska identifiera, testa och utvärdera lösningar länkade till urbana drönartjänster i Europas städer.

Nya teknologier möjliggör nya tjänster och snart kommer drönare att bli en vanligare syn i våra städer. Att använda drönare i städernas luftrum är ett både effektivt och hållbart sätt att möjliggöra olika leverans- och övervakningstjänster, som exempelvis medicintransporter, blåljustjänster och trafikövervakning. Med kunskaper och erfarenheter i sin linda, ska det EU-finansierade projektet CITYAM verka för att regler och riktlinjer för framtida användning av det undre luftrummet blir enhetliga och effektiva inom hela Europa.

I projektet samarbetar 13 parter från industri, akademi och städer på uppdrag av Baltic Sea Region. Dessa ska under tre år testa, utvärdera och förbereda hållbara lösningar för rörlighet i nedre luftrummet i Europas städer. Målet är att ta fram verktyg för bland annat anpassad stadsplanering, utvärdera lyft-och landningsplatser i stadsmiljö samt att bygga upp ett ekosystem som banar väg för drönartrafik att bli del i ett multimodalt transportsystem. Det svenska konsortiet utgörs av Kista Science City, Stockholms stad samt Luftfartsverket, som tillsammans kommer att bidra med finansiering, expertis och genomförande av pilottester.

– Urban luftmobilitet (Urban Air Mobility) kommer spela en allt större roll i den hållbara staden, och nya strategier och verktyg behövs för att kunna hantera det ökande antalet drönare i urbana områden – vilket är kärnan i CITYAM projektet. Vi är oerhört stolta över att Stockholm är utvalt som en av tre ledande europeiska städer som ska bana väg för andra, både i Sverige och i Europa, säger Karin Bengtsson, VD, Kista Science City.

– Sveriges huvudstad ska vara rustad för framtidens mobilitet. Just nu går utvecklingen av drönarleveranser i raketfart. Därför kommer vi att undersöka hur drönare bäst skulle kunna användas i Stockholm och vilka regler det skulle kräva. Vi kommer också att ta fram en plan för möjliga landningsplatser och genomföra ett pilotprojekt med drönare i stadsmiljö, säger Lars Strömgren, trafikborgarråd i Stockholms stad.

 – Det här är riktigt bra för branschen, vi behöver ”champions” som Stockholm stad. De argument, behov av kompetens och lösningar som identifieras i CITYAM och för Stockholm kommer att vara ett värdefullt bidrag till hela den nationella omställningen med att stegvis införa teknik, formulera regler och börja nyttja drönartjänster. Det finns så mycket samhällsnytta att hämta, utmaningen framöver är att bygga kompetens och att hitta bra former för samverkan mellan aktörerna, säger Billy Josefsson Forskning & Innovation Urban Air Mobility, Luftfartsverket.

Kontakt

Stockholms stad,
Trafikkontoret: Malinda Flodman, presskontakt.
Tel. 08-508 26282 
Mail: malinda.flodman@stockholm.se

Trafikborgarrådet Lars Strömgren, presskontakt Mårten Roslund 076-122 96 25
marten.roslund@stockholm.se

Luftfartsverket,
Billy Josefsson, Programledare Forskning Urban Air Mobility

Kista Science City AB,
Maria Rudenschöld, kommunikationsansvarig, 072-381 9062

maria.rudenschold@kista.com

Kista Science City is a community, meeting place and idea of shaping a sustainable tomorrow with the help of next generation technology. Enabled by the creative collaboration between innovative companies, academia and the public sector.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Sveriges huvudstad ska vara rustad för framtidens mobilitet. Just nu går utvecklingen av drönarleveranser i raketfart. Därför kommer vi att undersöka hur drönare bäst skulle kunna användas i Stockholm och vilka regler det skulle kräva. Vi kommer också att ta fram en plan för möjliga landningsplatser och genomföra ett pilotprojekt med drönare i stadsmiljö.
Lars Strömgren, trafikborgarråd i Stockholms stad
Urban luftmobilitet kommer spela en allt större roll i den hållbara staden, och nya strategier och verktyg behövs för att kunna hantera det ökande antalet drönare i urbana områden. Vi är oerhört stolta över att Stockholm är utvalt som en av tre ledande europeiska städer som ska bana väg för andra, både i Sverige och i Europa.
Karin Bengtsson, Kista Science City
Det här är riktigt bra för branschen, vi behöver ”champions” som Stockholm stad. Det finns så mycket samhällsnytta att hämta, utmaningen framöver är att bygga kompetens och att hitta bra former för samverkan mellan aktörerna. ,
Billy Josefsson, Luftfartsverket.