Första dag för teckning i Kiwoks nyemission 16 juni 2023

Report this content

 

Till alla våra aktieägare

Jag har nu varit verksam som vd i Kiwok i drygt ett år. Det har varit en spännande tid med nytt kundfokus och många nya kontakter. Jag har tidigare varit verksam i Kiwoks styrelse under några år och då lärt känna bolaget och medarbetarna.

Vi på Kiwoks beslutade under förra året att erbjuda vår lösning för distans till forskning och utveckling eftersom sjukvårdens hjärtkliniker inte ännu börjat arbeta med distansmonitorering och förebyggande vård då detta ställer krav på något ändrade vårdprocesser.

Ett exempel på ett utvecklingsområde som vi vill verka inom är det Riktade Hälsosamtalen. Redan 2018 togs beslut om att regionerna ska erbjuda Riktade Hälsosamtal till alla över 65 år för att ge människor en möjlighet att förstå sin hälsa och de ändrade behov som kommer med åldrandet. Det Riktade Hälsosamtalet kombineras ofta med viss provtagning. Här finns en uppgift för senaste versionen av BodyKom med 24 timmars monitorering av hjärta, andning, rörelse och kroppstemperatur. Personer i segmentet 65+ är cirka 2,4 miljoner, alltså den potentiella marknaden för distansmonitorering med den nya BodyKom.

I Dagens Medicin efterlyser Anders Åkesson, ny förbundsordförande i Riksförbundet HjärtLung, bättre hantering av förmaksflimmer, ett problem som drabbar många äldre vilket bland annat framgår av SNAC-studien vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Läs mer om studien och hur Kiwoks lösning kan bidra i Terese Linbergs doktorsavhandling. Förmaksflimmer är ofta en effekt av otillräcklig återhämtning som ofta beror på sömnbrist och bristande sömnkvalitet. BodyKom kan vara en del av lösningen.   

En investering i Kiwok är en investering i den framväxande och marknaden för vård utanför sjukhusen. Med enkel och billig distansmonitorering är det möjligt att hitta avvikelser i tid då man nu kan mäta flera hälsovariabler parallellt och under längre tid.  

Vårt samarbete med akademin utvecklas och Kiwok har idag samtal med flera universitet om forskning för att verifiera nyttan med distansmonitorering. Region Skåne har nyligen redovisat sin studie av Riktade Hälsosamtal med tydliga positiva resultat.

Med fokusering på forskning kring förebyggande hälsovård har nya, intressanta affärsmöjligheter öppnat sig redan på den svenska marknaden.     

Vi utvecklar löpande vårt erbjudande med följande unika delar:

      En kroppsnära sensorteknologi och e-tröja för olika hälsoproblem

      Kommunikation och hantering av hälsodata i realtid under långa mätperioder

      AI baserad analys i ett tidigt skede

      Flera hälsoparametrar visualiserade i en bild

      En individuell hälsoprofil baserad på digital tvilling-teknologi

      Säker och personlig hantering av hälsodata.           

Jag vill med detta brev erbjuda dig att medverka i vår pågående nyemission och på så sätt stödja den fortsatta utvecklingen av Kiwok! Nu söker vi resurser för expansion i en ny marknad, förebyggande hälsovård. Kiwoks ambition är att leverera referensaffärer 2023 och listning 2024. Mer om allt detta hittar du på vår hemsida.

Använd anmälningssedlar som skickas till din förvaltare eller Hagberg & Aneborn Fondkommission. För mer information om emissionen besök www.kiwok.se.

Stockholm 16 juni 2023

 

Med vänlig hälsning

Klas Nyström, CEO Kiwok Nordic AB (publ)

Kontakt: Klas Nyström, CEO, klas.nystrom@kiwok.se, +46 76 880 08 00

www.kiwok.com

Om Kiwok Nordic AB (publ)
Kiwok, grundat 2003,  är ett svenskt medicinsktekniskt företag. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala hälsoparametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. Användningen av BodyKom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocesser. Kiwok har sökt notering på NGM.

Taggar:

Prenumerera