Idag sista dagen för teckning i Kiwoks nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare

Report this content

Teckningstiden i den pågående nyemissionen i Kiwok Nordic AB (publ) är from 16 juni tom 30 juni 2023, sista dag att teckna aktier i nyemissionen är alltså idag.

Stockholm 2023-06-30

För ytterligare information kontakta

Anders Östlund telefon 0705-136 148, mejl anders.oestlund@kiwok.se eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Om Kiwok Nordic AB (publ)

Kiwok är ett svenskt medicinsktekniskt företag grundat 2003. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala hälsoparametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. BodyKom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocess. 

Taggar: