Kiwok inleder samverkan med Linnéuniversitetet

Report this content

Kiwok har under september månad inlett en samverkan inom IoT området med Institutionen för datavetenskap på Linnéuniversitetet 

Kiwok som via sitt engagemang inom eHealth Arena är verksamt inom region Kalmar län ökar nu aktivitet i regionen via samverkan med Linnéuniversitet. Syftet är att vidareutveckla Kiwoks produkt BodyKom och att anpassa lösningen till den snabba utvecklingen på marknaden bland annat när det gäller en effektivare monitorering av patienter utanför sjukhusen. En utveckling som redan påverkar Kiwoks möjligheter till implementering i positiv riktning. Linnéuniversitetet å sin sida har precis startat ett projekt, finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF via Tillväxtverket, Region Kalmar och Region Kronoberg, som syftar till att stödja utvecklingen av IoT inom små och medelstora företag i Linnéregionen. Parterna ser nu möjligheter till att testa och implementera BodyKom inom vården i regionen. Kiwok kommer att annonsera sin vilja att medverka i examensarbeten inom IoT området tillsammans med studenter på universitet. Fredrik Ahlgren, lektor vid Linnéuniversitet, bedriver tillsammans med sin forskargrupp utveckling av tillämpad Internet of Things (IoT) inom e-hälsoområdet. Gruppen arbetar både med hårdvara i form av mätare och sensorer samt mjukvara. Kiwoks grundare Anders Björlin, tillika utvecklare av Kiwoks IoT-lösning BodyKom, deltog i förra veckan vid en workshop på universitetet.

Kiwok baserar utvecklingen och implementeringen av BodyKom på samverkan med vården, akademin, forskningsinstitut och kollegor inom Medtech-industrin. Vid sidan av kontakten med Linnéuniversitetet pågår ett annat samverkansprojekt som leds av RISE och som driver utveckling och finansiering av ett komplett ekosystem för avancerad distansmonitorering av individers kontinuerliga hälsoutveckling vilket kan anpassas till olika specifika hälsoområden som tex mödravård och övervikt.

Stockholm 2021-10-07

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ)

För ytterligare information kontakta

Peter Åberg, verkställande direktör Kiwok Nordic AB (publ)

Mobil 070-681 50 50
Mejl   peter.aberg@kiwok.se 

Alternativt besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Kiwok är ett svenskt medicinsktekniskt företag grundat 2003. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala hälsoparametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. BodyKom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocess. Kiwok har sökt notering på NGM, har metodpatent i USA och Sydkorea.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Kiwok har under september månad inlett en samverkan inom IoT området med Institutionen för datavetenskap på Linnéuniversitetet 
Twittra det här