Kiwok Nordic AB (publ) förlänger teckningsperioden i den pågående nyemissionen riktad till allmänheten

Report this content

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med fredagen den 28 maj 2021 från det tidigare datumet den 14 maj 2021. Orsaken till att styrelsen förlänger teckningsperioden är för att ge fler möjligheten att teckna i emissionen.  

Du finner mer information om den pågående nyemissionen på www.kiwok.se/emission. Teckningsanmälan för teckning utan företräde finns tillsammans med övriga dokument på landningssidan. 

Stockholm 2021-05-17

För ytterligare information kontakta:

Göran Carlsson, CEO Kiwok Nordic AB (publ)
telefon 076-860 61 35
goran.carlsson@kiwok.com

eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Om Kiwok Nordic AB (publ)
Kiwok är ett svenskt medicinsktekniskt företag grundat 2003. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala parametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. BodyKom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocesser. Kiwok har sökt notering på NGM, har metodpatent i USA och Sydkorea och vårdprodukterna är CE-märkta.

Taggar: