Kiwok Nordic AB (publ) har genomfört riktad nyemission

Report this content

Kiwoks riktade nyemission tillför bolaget 2 200 TSEK före emissionskostnader
 

Kiwok Nordic AB (publ) har genomfört en nyemission utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Totalt tecknades aktier i nyemissionen för 2 210 TSEK varav 440 TSEK tecknades mot kontant betalning, 774 TSEK tecknades av bolagets styrelse och ledning via kvittning, 807 TSEK tecknades av innehavare av konverteringslån via kvittning och 760 TSEK tecknades av övriga fordringsägare via kvittning. Antalet aktier i Kiwok kommer genom nyemissionen att öka med 883 884 B-aktier vilket innebär en utspädning med 4,6 % och aktiekapitalet kommer att öka med 883 884 SEK.

 

Stockholm 4 juni 2021

Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)
www.kiwok.se
 

Kiwok är ett svenskt medicinsktekniskt företag grundat 2003. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala hälsoparametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. BodyKom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocess. Kiwok har sökt notering på NGM, har metodpatent i USA och Sydkorea och vårdprodukterna är CE-märkta.

Taggar: